Hrvatski telekom održat će edukaciju o korištenju interneta i informatičke pismenosti. Edukacija se sastoji od dva dijela, prva je o korištenju interneta za osobe starije životne dobi i umirovljenike, a drugi dio je za povećanje informatičke pismenosti za mlade i nezaposlene osobe radi stjecanja informatičkih vještina i znanja u svrhu povećanja zapošljivosti.

Održavanje edukacije doprinijet će smanjenju digitalnog jaza, povećanom korištenju e-usluga koje olakšavaju život građana, steći će se uvjeti za prekvalifikacije onih građana koji žele raditi odnosno nastaviti raditi te će se generalno postići njihova bolja uključenost u zajednicu. Održavanje edukacije dio je projekta Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u Gradu Ludbregu te općinama Mali Bukovec, Martijanec, Sveti Đurđ i Veliki Bukovec.

Edukacija će se održati 28. rujna 2023. godine na adresi: Centar za kulturu i informiranje D. Novak,Trg svetog Trojstva 19, Ludbreg.

Edukacija je potpuno besplatna, a na istu nužno je prijaviti se na mail: info@okviri-znanja.hr ili na 099 545 2277 zaključno sa 27.9.2023.

Satnice možete pronaći ovdje:

SINOPSIS 012 – LUDBREG – STARIJE OSOBE_HT FINAL

SINOPSIS 012 – LUDBREG – MLADI_HT FINAL