Centar za kulturu i informiranje ‘D. Novak’

Trg Svetog Trojstva 19, 42230 Ludbreg

OIB: 72149749030

Odgovorna osoba

Branko Dijanošić

Ravnatelj Centra za kulturu i informiranje ‘D. Novak’

Glavna urednica

Matea Maltarić

Telefon: +385 91 306 1142

E-mail: matea.lukic@czkidn.hr

Izvršna urednica

Iva Havaić

Telefon: +385 91 306 1145 

E-mail: iva.havaic@gmail.com

Vanjski suradnici

Dražen Vađunec

Neven Jerbić

Amalija Šašek

Željka Namjesnik