Temeljem Odluke Vlade o promjeni poreznog sustava gradonačelnik Grada Ludbrega kao ovlašteni predlagatelj predlaže Gradskom vijeću Grada Ludbrega da niža stopa poreza na dohodak koja može biti u visini od 22,4 posto bude 21,6 posto čime se građanima Ludbrega omogućuje povećanje plaće od nekoliko eura do nekoliko desetaka eura ovisno o sadašnjim primanjima.

-Ovim poreznim rasterećenjem građana, Proračun Grada izgubit će između 300 i 500 tisuća eura, ali se nadamo da se to neće bitno odraziti na funkcioniranje socijalnih prava udruga, sporta i investicija – zaključuje gradonačelnik Dubravko Bilić

Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Ludbrega  stavljena je na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u petak, 20. listopada 2023.