Jučer je u suradnji s Općinom Jalžabet, održana četvrta radionica izrade nove Lokalne razvojne strategije Lag-a – Lokalna Akcijska Grupa “Izvor” 2023-2027. Članovima udruge prezentirane su mogućnosti Lag-a u novom razdoblju te je započela zajednička izrada SWOT analize područja Lag-a “Izvor”. U narednih mjesec dana Lag “Izvor” održat će više radionica za sva tri sektora (javni, civilni, poslovni) s ciljem izrade što kvalitetnije Lokalne razvojne strategije Lag-a “Izvor” 2023 – 2027.

Misija LAG-a Izvor je promicanje održivog ruralnog razvoja i unapređenja inicijativa i interesa od značaja za razvoj područja LAG-a,priprema LAG područja za korištenje strukturnih fondova EU, djelovanje u skladu sa LEADER načelima, razvijanje sinergije i umrežavanja između svih subjekata kojima je u interesu doprinijeti razvoju ruralnih područja te izgradnja identiteta područja LAG-a razvojem proizvoda zasnovanih na povezivanju tradicijske i kulturno-povijesne baštine i inovacija temeljenih na prirodnim prednostima područja i međusobnoj suradnji.