Temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Grad Ludbreg provodi projekt „Zaželi Ludbreg“. Grad Ludbreg je nositelj projekta, dok u svojstvu partnera nastupaju Hrvatski zavod za zapošljavanje Regionalni ured Varaždin, Centar za socijalnu skrb Ludbreg te Općine Martijanec, Sveti Đurđ, Mali Bukovec i Veliki Bukovec. Projekt zapošljava 20 žena na radnom mjestu gerontodomaćica koje skrbe o starijim, bolesnim i nemoćnim osobama. Cilj projekta je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama iz ranjivih skupina te poticanje socijalne uključenosti i podizanje kvalitete života starijih osoba s područja regije Ludbreg. Ukupna vrijednost projekta je 1.815.150,00 kuna gdje je 100% iznosa sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.

Grad Ludbreg u listopadu je krenuo u provedbu projekta „Zaželi Ludbreg“. Partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje Regionalni ured Varaždin, Centar za socijalnu skrb Ludbreg, Općina Martijanec, Općina Sveti Đurđ, Mali Bukovec i Veliki Bukovec.

Kroz ovaj projekt zaposlene su žene iz definiranih ciljanih skupina, ponajviše nezaposlene žene starije od 50 godina na radnom mjestu gerontodomaćica koje skrbe o starijim, bolesnim i nemoćnim osobama.

– Ovo je zanimljiv socijalni projekt koji je u svom prvom dijelu u provedbi Gradskog društva Crvenog križa pokazao lijepe rezultate i utjecao na kvalitetu života uključenih i odlučili smo se i kao Grad prijaviti i zadovoljni smo što je projekt odobren i što smo njegovu provedbu započeli u ovom “novom normalnom” kada je pomoć potrebna više nego ikad – rekao je gradonačelnik Dubravko Bilić.

Središnji problem koji će se riješiti projektom odnosi se na potrebu smanjenja visoke stope nezaposlenosti žena s maksimalno završenom srednjom, KV i NKV zanimanjima kojima je smanjen radni potencijal, koje imaju nisku stopu obrazovanja i koje teško dolaze do zaposlenja zbog nedovoljno vještina i kompetencija. Problem smanjenog radnog potencijala navedene društvene skupine odnosi se na cijelu regiju Ludbreg, jer tu živi 130 žena koje spadaju u skupinu teže zapošljivih osoba. Manjak vještina i niska razina obrazovanja rezultiraju njihovom dugotrajnom nezaposlenošću, povećanom socijalnom isključenosti i siromaštvom. I njima je potrebna pomoć za uključivanje na tržište rada, a to će se upravo ovim projektom napraviti. Kako je područje uključenih Općina pretežito ruralni kraj s visokim udjelom starijeg stanovništva, drugi problem odnosi se na visoku stopu isključenosti i siromaštva starijih osoba koje žive u samačkim kućanstvima, imaju niska primanja i prijeti im institucionalizacija.

– Ovaj je projekt zapravo dvosmjeran jer donosi zapošljavanja, a s druge strane tu je i pomoć potrebitima, starijim i nemoćnim osobama. Odlučili smo zaposliti žene koje su na ovakvom projektu radile već u vrijeme kad ga je provodio Crveni križ kako bismo produžili njihovu zaposlenost, ali dodatan motiv za to nam je bila činjenica da već poznaju korisnike, stvorena su prijateljstva i upravo je to onaj najljepši segment ovog projekta – rekao je gradonačelnik Dubravko Bilić.

Na području regije Ludbreg živi preko 200 osoba starije životne dobi koje su u nepovoljnom položaju i potrebna im je pomoć. Uočena problematika riješit će se na način da će se omogućiti zapošljavanje žena u nepovoljnom položaju koje će proći dodatno osposobljavanje i kroz svoju aktivaciju na tržištu rada pomagati osobama starije životne dobi. – Za zaposlene žene to je još jedna dodatna prednost jer im ovaj projekt nudi i prekvalifikaciju čime će po njegovom završetku lakše doći do novog zaposlenja, a možda se čak uputiti i u privatne vode. No, svakako moram ponovo naglasiti da je prvenstveni cilj pomoći osobama u potrebi, olakšati im svakodnevicu, ponekad pripremom drva za ogrjev, čišćenjem, a ponekad samo upućenom lijepom riječi koja ima često veći utjecaj od svega ostalog – poručio je gradonačelnik Bilić.

Ciljane skupine su nezaposlene žene neovisno o dobi, a koje dolaze iz ranjivih skupina (žrtve nasilja, dugotrajno nezaposlene, bivše ovisnice, žene s invaliditetom) i nemoćne starije osobe s područja regije Ludbreg.

Korisnici projekta su nemoćne osobe i osobe starije životne dobi koje su u nepovoljnom položaju, žive u lošim uvjetima, imaju malena financijska primanja i potrebna im je pomoć oko kućanskih poslova i pribavljanja osnovnih životnih potrepština.

Ciljevi projekta su omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na ruralno područje regije Ludbreg, osnaživanje i unapređenje radnog potencijala teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja u lokalnoj zajednici kroz provedbu specijaliziranog osposobljavanja s ciljem smanjenja njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, poticanje socijalne uključenosti i podizanje kvalitete života starijih i nemoćnih osoba s područja regije Ludbreg.

Kroz projekt je zaposleno 20 pripadnica ciljane skupine s područje regije Ludbreg koje su uključene i u obrazovne aktivnosti dok je 120 korisnika uključeno u projektne aktivnosti.

Ukupna vrijednost projekta: 1.815.150,00 kuna i u 100 postotnom je iznosu financiran iz Europskog socijalnog fonda.

Početak projekta: od 7. rujna 2020. godine do 7. veljače 2022. godine

Vrijeme trajanja: 17 mjeseci