Projekt CuraCult ima za cilj povezati dionike u partnerskim regijama s njihovom publikom te je direktno usmjeren na muzeje. Nositelj projekta je Sveučilište primijenjenih znanosti Hof iz Njemačke, dok su partneri iz Hrvatske, Slovenije, Bugarske, Rumunjske, Bosne i Hercegovine, Mađarske i Srbije. Ukupna vrijednost iznosi 2.983.599,95 eura i projekt je prijavljen u okvirima programa Interreg Danube.

Opći cilj projekta je valorizacija postojećih kulturnih dobara, znanja i lokalnog kulturnog nasljeđa kroz stvaranje zajedničkih baza podataka i informacija koje će se obrađivati i primjenjivati kroz korištenje umjetne inteligencije. Projektom će se pozitivno utjecati na privlačenje turista, širenje informacija i jačanje vidljivosti postojećih znamenitosti u pretežno ruralnim regijama te na pokretanje i poticanje dijaloga između različitih supkulturnih skupina i smanjenje barijera s kojim se sve partnerske regije suočavaju na političkoj, obrazovnoj i svakodnevnoj razini.

Projekt predviđa prikupljanje i analiziranje digitalnih meta-podataka kojima partneri mogu pristupiti, zatim će se podaci uvoditi u sustav za preporuke koji je zamišljen kao pilot projekt koji će funkcionirati tako da će se prikupljeni podaci obraditi i koristiti kao preporučitelj sadržaja u muzejima. Intencija je da posjetitelj koristi te podatke u realnom vremenu, da kroz vizualne prijenose podataka postane svoj vlastiti muzejski kustos te da stvori dodatan sadržaj koji se može ponovo obrađivati i reproducirati na različite načine za druge posjetitelje.

Iz Turističke zajednice područja Centar svijeta navode da im je ovaj projekt prvi međunarodni projekt koji je prijavljen ove godine i da se rezultati očekuju sredinom 2023. te da su već sad krenuli s razradom novih ideja i projekata koje će prijaviti slijedeće godine na programe Interreg Europe i Centralnu Europu.