Središnji savez udruga uzgajivača svinja Hrvatske obavještava uzgajivače svinja da je 10. listopada 2023. godine Ministarstvo poljoprivrede izdalo novu Naredbu o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj.

Sukladno naredbi subjekti na cijelom području RH dužni su u objektima u kojima uzgajaju svinje unaprijediti mjere biosigurnosti te se potom obratiti nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji u svrhu podnošenja pisanog zahtjeva radi ponovne kategorizacije za svrstavanje u kategoriju 3 ili 4.

Kategorizaciju plaća subjekt.

Iz objekata 0, 1 ili 2 zabranjeno je premještanje svinja, osim izravno u klaonicu, a klanje svinja za osobnu potrošnju dozvoljeno je tek po odobrenju ovlaštenog veterinara nakon kliničkog pregleda svinja.

Ukoliko ne unaprijede objekt u kategoriju 3 ili 4 subjekti su dužni temeljem Naredbe uputiti svinje na klanje u odobreni objekt ili ih zaklati za vlastite potrebe do 30. studenog 2023. godine.