Upravni odbor Fonda za nagrađivanje izvrsnosti Rotary kluba Ludbreg radi nagrađivanja najboljih srednjoškolaca i studenata s područja Grada Ludbrega i Općina Mali Bukovec, Martijanec, Sveti Đurđ i Veliki Bukovec, na temelju odredbi članka 5. Pravilnika o ustrojavanju i djelovanju Fonda za nagrađivanje izvrsnosti Rotary kluba Ludbreg, raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu „Godišnje nagrade za izvrsnost Rotary kluba Ludbreg za 2022. godinu“. Natječaj se raspisuje za školsku i akademsku 2020/2021. godinu“ u obliku novčanih nagrada za slijedeće kategorije:

 1. dvije nagrade za najbolje učenike srednje škole – gimnazije i umjetničke srednje škole u iznosu od po 1.000,00 kuna,

 2. dvije nagrade za najbolje učenike srednjih strukovnih škola sa četverogodišnjim trajanjem u iznosu od po 1.000,00 kuna,

 3. dvije nagrade za najbolje učenike srednjih strukovnih škola sa trogodišnjim trajanjem kojima se stječe SSS u iznosu od po 1.000,00 kuna,

 4. šest nagrada za najbolje redovne studente preddiplomskog, diplomskog, stručnog odnosno integriranog studija u iznosu od po 1.500,00 kuna,

 5. jedna nagrada za poslijediplomski studij (specijalistički, doktorski) u iznosu od 2.000,00 kuna.

Pravo natjecanja za nagrade imaju učenici srednjih škola i redovni studenti preddiplomskog, diplomskog, stručnog odnosno integriranog studija te kandidati poslijediplomskog studija (specijalistički, doktorski) za prošlu školsku odnosno akademsku godinu s prebivalištem na području grada Ludbrega i Općina Mali Bukovec, Martijanec, Sveti Đurđ i Veliki Bukovec, koji imaju trajno mjesto boravišta u gradu Ludbregu ili navedenim općinama duže od dvije godine, ili koji su tu rođeni i živjeli duže od 10 godina, a pohađaju bilo koji studij u Hrvatskoj ili svijetu.

Natječaj je otvoren od dana objave do 25. ožujka 2022. godine do 19:00 sati. Prijave koje ne stignu do tog roka na adresu Rotary kluba, neće se razmatrati.

U prijavi na natječaj treba navesti točnu adresu, broj telefona, e-mail i OIB kandidata. Kandidati trebaju uz prijavu na natječaj dostaviti prijepis ocjena i druge dokumente na temelju kojih će biti vrednovani. Ocjene se odnose za završeni razred odnosno godinu fakulteta prošle 2020/2021. školske/akademske godine koju je kandidat završio.

Popis dokumentacije za kandidate – učenike srednjih škola:

 1. preslika ocjena završenog razreda srednje škole u školskoj godini 2020/2021.

 2. uspjesi u dodatnim aktivnostima (natjecanje u znanju, javni nastupi, izložbe i dr.)

 3. životopis.

Popis dokumentacije za kandidate – studente:

 1. preslika ocjena iz završene godine studija za akademsku godinu 2020/2021.

 2. dodatne aktivnosti i uspjesi (službena natjecanja, objavljeni radovi, izložbe, javni nastupi i dr.)

 3. starost kandidata

 4. životopis

 5. dekanova nagrada

 6. rektorova nagrada.

Popis dokumentacije za kandidate – studente poslijediplomskog studija (specijalistički, doktorski):

 1. starost kandidata do 28 godina – dokaz o starosti – preslika osobne iskaznice

 2. preslika ocjena poslijediplomskog studija

 3. popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova (kategorija a1, a2, a3)

 4. dekanova nagrada

 5. rektorova nagrada

 6. životopis.

Kandidati će biti pismeno na email izvješteni o rezultatima natječaja u roku od 7 dana od dana zaključenja natječaja. Svaka osoba za vrijeme školovanja može dobiti samo jedanput nagradu u istoj kategoriji. Odluka o dodjeli nagrada bit će javno obznanjena prigodom svečanog uručivanja nagrada.

Prijave se podnose u zatvorenoj kuverti na adresu: Rotary klub Ludbreg, Fond za nagrađivanje izvrsnosti, Trg Svetog Trojstva 27, 42230 Ludbreg. Sve ostale obavijesti se mogu dobiti na mob. 091/191-1993 ili 091/560-8097.