U tijeku su radovi na uređenju Vinogradske ulice u Ludbregu. U dijelu ulice s lijeve strane u smjeru Vinograda Ludbreških gradi se biciklistička staza s nogostupom dužine oko 500 metara. Radove izvodi varaždinski ‘Colas’. Vrijednost radova na izgradnji biciklističke staze i nogostupa je oko 535.000 kuna, a u sufinanciranju sudjeluju Županijska uprava za ceste Varaždin sa 75 posto i Grad Ludbreg s 25 posto.

Kako je Vinogradska znatno oštećena također je planirana sanacija cijele ulice kako bi se povećala sigurnost u prometu. Radove na sanaciji financirat će varaždinski ‘Varkom’ što je njegova obveza nakon gradnje kanalizacijskog sustava u ovoj ludbreškoj ulici radi čega su nastala razna oštećenja, a uslijed toga promet je otežan.