Udruga umirovljenika i starijih osoba regije Ludbreg

U sklopu projekta „Integrativan Ludbreg u prostorijama Međugeneracijskog centra Ludbreg započela je provedba interaktivnih radionica. Prva takva radionica održana je na temu „Žene koje su promijenile svijet“ povodom Međunarodnog dana žena koji se u svijetu obilježava 8. ožujka, a slavi društvena, znanstvena ekonomska i politička postignuća žena.

Osim spomenutog predavanja, Međunarodni dan žena zajedno s članovima i članicama Udruge umirovljenika i starijih osoba regije Ludbreg obilježile su i volonterke Srednje škole Ludbreg koje su organizirale radionicu ručnih radova te provele ugodno prijepodne družeći se sa korisnicima.