Gradsko društvo Crvenog križa Ludbreg organiziralo je novu  akciju na dobrovoljnom darivanju krvi. Ovoga puta prikupljanje je organizirano u društvenom domu u Martijancu za darivatelje iz ovog i okolnih naselja, a prikupljena je 41 doza krvi. U organizaciji akcije pomoglo je i Mjesno društvo Crvenog križa Martijanec. Bila je to peta akcija na području ludbreške regije, a dosad je sveukupno prikupljeno 419 doza krvi. No, u Odjelu za transfuzijsku medicinu Opće bolnice Varaždin izravno je krv darovao još 51 darivatelj s područja jedinica lokalne samouprave koje pokriva Gradsko društvo Crvenog križa, pa su darivatelji ludbreškog kraja ove godine već darovali 470 doza krvi za potrebe Opće bolnice Varaždin.

Iduća akcija, ako ne bude promjena, najavljena je za 30. svibnja, a bit će održana u Ludbregu u prostorijama Vatrogasnog doma za darivatelje iz naselja Ludbreg i   zainteresirane darivatelje iz drugih naselja.