Cijelo područje Varaždinske županije jučer je pogodilo nevrijeme praćeno jakom kišom i olujnim naletima vjetra, a na području 20 općina i gradova došlo je do plavljenja obiteljskih kuća, farmi, prelijevanja vode preko prometnica.

Što se tiče grada Ludbrega, gradonačelnik Bilić kaže da je situacija pod kontrolom. Predstavnici Gradske uprave i nadležne službe bile su dežurne cijelu noć i na terenu kontinuirano prate situaciju vezanu uz količinu padalina.

– Situacija je zasad dobro, Bednja je na području grada poprilično uređena. Ono što nam stvara male probleme su pritoci i potoci i to većim dijelom zbog nemara, odnosno bespravnih mostova, propusta koji su premali pa se voda prelijeva što uzrokuje probleme. – rekao je gradonačelnik Dubravko Bilić.