Na  sjednici Gradskog vijeća održanoj 16. ožujka prihvaćena je Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Ludbrega za 2020. godinu.

POČASNIM GRAĐANINOM GRADA LUDBREGA proglašava se:

DRAGUTIN KRIŽANIĆ iz Brežica, Slovenija
Gospodin Dragutin Križanić rođen je u Poljancu, srednju glazbenu školu završio je u Varaždinu, a kontrabas je studirao na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Po završetku naobrazbe nastavio je živjeti u Zagrebu te je bio član Simfonijskog orkestra radia i televizije Zagreb. Početkom 1990-ih zajedno sa suprugom Elizabetom, također akademskom glazbenicom, preselio je u Brežice gdje i danas žive. Prvo je radio kao učitelj glazbe u Osnovnoj školi Krško da bi 1992. godine postao ravnatelj Glazbene škole Brežice. Svojim radom, osobnošću i predanošću snažno je obilježio školu i mjesto gdje živi. U to vrijeme Glazbena škola povećala je broj učenika, uređene su pogodnije prostorije i otvoreni novi glazbeni odjeli. 1996. godine formirani su razni orkestri ili ansambli učenika, prvo harmonika i gudački sastav, 1997. godine puhački orkestar , 2000. godine simfonijski orkestar, a godinu dana kasnije i orkestar citri, tada jedini takav orkestar u Sloveniji. Zahvaljujući g. Križaniću ova Škola postala je važan čimbenik glazbenih i kulturnih događanja u užem i širem području te je započela suradnju s obližnjim i udaljenijim glazbenim školama. Između 1997. i 2005. godine vodio je radnu skupinu za pripremu nastavnog plana za glazbeni predmet “Škola za tamburice” i bio koautor udžbenika “Škola za tamburice”. Godine 1983. preuzeo je vođenje tamburaškog orkestra KUD-a Oton Župančić iz Artiča te ga je zajedno sa suprugom vodio punih 35 godina. Osim toga osnovali su mješoviti i ženski zbor KUD-a Brežice i vodili ih preko 30 godina. Pripremili su stotinu i stotinu zajedničkih koncerata i nastupa i gostovali po Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Češkoj, Austriji i Italiji. U svom profesionalnom radu sklada i stvara novu glazbu i aranžira pjesme za tamburašku glazbu i pjevačke zborove. Premda je 2012. godine otišao u mirovinu, nastavlja i dalje neumorno raditi u svom poslu i misiji. Životni rad g. Križanića u glazbenom obrazovanju, amaterskoj kulturi i uspostavljanju širih veza sa susjednim državama i njegov doprinos u prepoznavanju, očuvanju i jačanju tamburaške glazbe prepoznat je na državnom nivou te je za svoje zasluge od predsjednika Republike Slovenije primio Medalju za zasluge, kao jedno od najviših priznanja Republike Slovenije.
Unatoč tome, što godinama živi i radi u Sloveniji, rado navraća i u naš kraj, odnosno svoj zavičaj gdje se rado druži sa svojim rođacima i prijateljima prenoseći im svoje bogato glazbeno stvaralaštvo.

NAGRADA GRADA LUDBREGA ZA ŽIVOTNO DJELO dodjeljuje se:

MARIJANU KROBOTU iz Ludbrega
Gospodin Marijan Krobot rođen je 1941. godine u Slanju, osnovnu školu završio je u Ludbregu, a srednju poljoprivrednu u Križevcima. Fakultetsko obrazovanje započeo je u Zagrebu, a nastavio i završio u Beogradu gdje je stekao zvaje inženjera poljoprivrede odnosno agronoma. Po završetku školovanja zajedno s familijom vratio se u Ludbreg i početkom 1970. godine zaposlio se u tadašnjem PPK “Bednja”Ludbreg u čijim je kasnijim pravnim sljednicima odnosno poduzećima uslijed raznih reorganizacija radio idućih dvadesetak godina i to najprije na radnom mjestu referenta da bi kasnije napredovao i do rukovodećih pozicija. Ono što je najvažnije u tom periodu njegova radnog vijeka je razvoj kooperacije i kooperativnih odnosa te se za njega može reći da je bio jedan od prvih začetnika kooperacije na području ludbreške regije. Uspostavio je veoma dobru suradnju sa seljacima – poljoprivrednim proizvođačima kao i otkupljivačima čime je bila stvorena dobra sinergija između proizvodnje i prodaje odnosno otkupa.
Uz radni angažman bio je aktivan i u društvenom, a posebno političkom životu našega Grada. Bio je prvi predsjednik SDP-a u Ludbregu te je ovu stranku vodio na lokalnom nivou gotovo dvadesetak godina, a u politici se uvijek zalagao za korektne odnose bez obzira na stranačku pripadnost te međusobno uvažavanje i poštivanje tuđih i drugačijih odabira i mišljenja. Uz stranačke funkcije obnašao je u dva mandata i dužnost vijećnika u Gradskom vijeću Grada Ludbrega te u dva četverogodišnja mandata dužnost gradonačelnika Grada Ludbrega te je bio prvi ludbreški gradonačelnik izabran na neposrednim lokalnim izborima 2009. godine. U obnašanju ovih odgovornih funkcija uvijek je uvažavao druga i drugačija mišljenja i nastojao predlagati i donositi odluke značajne za cjelokupni razvitak našega Grada, a sve u zakonskim okvirima i financijskim mogućnostima. Cijenio je i uvažavao rad svojih suradnika i podržavao svaku dobru ideju i prijedlog. Bio je dugogodišnji član i predsjednik Lovačkog društva gdje se posebno zalagao za očuvanje okoliša i pojedinih životinjskih vrsta na našemu području.

NAGRADA GRADA LUDBREGA dodjeljuje se:

MLADENU STRUŠKI iz LudbregaMladen Struški rođen je 1961. godine u Ludbregu gdje i danas živi. Uvijek je pokazivao interes za učenjem, druženjem i prirodom te ga je ta ljubav potaknula da sa nekoliko svojih prijatelja 29.06.2000. godine osnuje Odred izviđača Ludbreg koji će ove godine proslaviti svojih 20 godina rada i djelovanja. Odred izviđača Ludbreg je udruga za izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje mladih, a djeluje kao izvanškolska slobodna aktivnost učenika osnovnih i srednjih škola. Mladen je osoba koja je čitavi svoj život posvetila mladima, njihovom odgoju te mentalnom i duhovnom sazrijevanju. Kao zaljubljenik u prirodu, Mladen uči i ukazuje djeci, a i svima koji se nađu oko njega na ljepotu našega kraja, Lijepe Naše, a prilikom posjeta svim našim nacionalnim parkovima, parkovima prirode, gradovima i naseljima diljem naše domovine, Mladen je promovirao Grad Ludbreg. Dugogodišnjim aktivnim radom na području Grada obilježena je njegova aktivna uloga u promociji Grada Ludbrega, a posebice tijekom 20-tak godina rada u Odredu. Kao vrsni organizator, Mladen uči iz generacije u generaciju kako razvijati i održavati toleranciju i empatiju prema drugima, usmjerava i potiče želju za samostalnim učenjem i napredovanjem, izgradnjom odgovornosti odnosno sposobnosti donošenja odluka i spremnosti za suočavanje s posljedicama. Mladen, kao vrsni pedagog svakako doprinosi razvoju mladih, odnosno njihovih dostizanju vlastitih tjelesnih, umnih, emocionalnih, karakternih, društvenim i duhovnih potencijala, kao pojedinca i odgovornih članova zajednice. Pomaže mladima odgovoriti na izazove koje pred njih donosi suvremeno društvo.

PLAKETU GRADA LUDBREGA dobit će tvrtka sa sjedištem u Ludbregu koja se bavi proizvodnjom jaja – Luneta d.o.o., Udruga tjelesnih invalida “LIO” koja ove godine obilježava 40 godina rada te Ured ovlaštenog inženjera geodezije Milana Mirčetića koji slavi 20 godina uspješnog rada i djelovanja.

ZAHVALNICA GRADA LUDBREGA ide u ruke hrvačici Ivi Gerić za postignute sportske rezultate, Biserki Kutnjak za djelovanje u brojnim udrugama, Draženu Pavetiću koji je 20 godina član KUD-a Anka Ošpuh, atletičaru Davidu Šalamonu za postignute rezultate i Elviri Štabi-Vidović, predsjednici Likovnog udruženja Ludbreg.