U uredu gradonačelnika Dubravka Bilića potpisan je Sporazum o partnerstvu po projektu „Happy bike” koji je odobren za financiranje u okvirima Interrreg programa prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska.  Ukupna vrijednost projekta čija implementacija će započeti u rujnu 2017. godine je 7.893.853,69 kn, a udio Grada Ludbrega je 1.103.636,63 kn.Vodeći partner je Grad Letenye dok su partneri Grad Ludbreg, Grad Prelog i Županijska uprava za ceste Varaždinske županije. U okviru predloženog projekta, namjera partnera je razviti mrežu lokalnih biciklističkih staza koje će povezivati partnerske gradove Ludbreg, Prelog i Letenye.

-Unatoč svim našim prirodnim prednostima koje imamo kao Županija, cikloturizam kao turistički proizvod se na regionalnoj razini još uvijek nije dostatno valorizirao kao dodatni uslužni sadržaj niti ne postoje naznake komercijalizacije kod šire javnost. A prema statističkom podacima ovim vidom rekreacije bave se sve dobne skupine. I to je razlog zašto smo se odlučili krenuti u razvoj ovakvog vida turizma.  Naša prednost jest ta da na području Grada Ludbrega postoji mnoštvo prirodnih, kulturnih, turističkih atrakcija te netaknuta prirodna dobra koja su idealna za razvoj vikend turizma, kulturnog turizma te privlačenje različitih profila modernog turista. – rekao je gradonačelnik Dubravko Bilić.

Kroz projekt izgradit će se potrebna cestovna infrastruktura te popratni objekti poput odmorišta i info točaka. U Ludbregu će se izgraditi suvremeno parkiralište za bicikle na kojemu će turisti, ali i građani, moći ostaviti svoje bicikle na sigurnoj lokaciji. Posebna pažnja posvetit će se razvoju aktivnog cikloturizma, prezentiranju lokalnih kulturnih i prirodnih znamenitosti te njihovo prezentiranje što širem krugu korisnika preko različitih komunikacijskih alata.