Projekt “Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ludbreg” obuhvaća radove na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, rekonstrukciji, izgradnji i nadgradnji sustava javne odvodnje, te izgradnju sustava javne vodoopskrbe na nepokrivenom području. Projekt obuhvaća područje Grada Ludbrega te Općine Martijanec i Sveti Đurđ.

– Riječ je o jednom od strateških projekata za razvoj grada. Kad smo krenuli, još 2013. godine s pričom oko sanacije odlagališta otpada, sve je vodilo k tome da se odgovorno i održivo brinemo o prirodi koja nas okružuje. Ludbreg je danas jedan od gradova koji se nalaze u vrhu RH po brizi oko zaštite okoliša kroz pravilno gospodarenje otpadom. Još nam je ostao jedan važan element, a to je urediti kanalizacijsku mrežu, odnosno ispuštanje otpadnih voda u rijeku Bednju, zaustaviti ju u potpunosti i vraćati ju u prirodu pročišćenu preko pročistača otpadnih voda – rekao je gradonačelnik Dubravko Bilić te dodao kako je nedavno završen zadnji korak pred potpisivanje, odnosno glavni terenski pregled u sklopu kojeg je još jednom pročešljan cjelokupan projekt vrijedan gotovo 460 milijuna kuna.

– Ono što me malo žalosti je da će projekt morati još malo narasti u vrijednosti jer su cijene izvođenja radova otišle drastično prema gore, a to će se odraziti i na vrijednost samog projekta. Obzirom da su uz Ludbreg uključene općine Martijanec i Sveti Đurđ čime dodatno pokazujemo koliko smo međusobno povezani, ali i međusobno ovisni. Ludbreg je oduvijek bio središte ludbreške Podravine i glavni oslonac za sve djelatnosti unutar te male mikroregije i kroz projekt aglomeracije pokazujemo koliko smo jedni drugima važni – kazao je gradonačelnik Dubravko Bilić te rekao kako očekuje da će u roku do 6 mjeseci uslijediti potpis ugovora i raspisivanje prvih nabava za početak izvođenja radova. Projekt se financira iz novog europskog fonda za otpornost i oporavak, kao jedan od rijetkih projekata koji je u potpunosti spreman.

– Svi željno iščekujemo da se ta priča pokrene i onda će svi stanovnici tih triju jedinica lokalnih samouprava imati pristup novoj kanalizacijskoj mreži – dodao je gradonačelnik.

Analizom postojećeg stanja vodoopskrbe ustanovljeno je da samo u dijelu naselja Globočec Ludbreški i naselju Čukovec nije izgrađen javni sustav vodoopskrbe, odnosno na tim dijelovima vodoopskrba se odvija malim lokalnim vodovodima.

– Jedan dio naših sugrađana u Globočecu i Čukovcu dobit će novi vodovod tako da će priključenost na mrežu javnog gradskog vodovoda, odnosno Varkomovog vodovoda biti gotovo 100 posto i na taj način ćemo osigurati sve te civilizacijske uvjete koji su nužni da bi se grad normalno razvijao, čuvao svoju okolinu i kako bi i samim građanima i gospodarstvenicima omogućio da zajedno ispunjavaju suvremene zahtjeve očuvanja okoliša. Posebno nas veseli da ćemo time zaštiti i rijeku Bednju – ističe ludbreški gradonačelnik.

Postojeći sustav odvodnje i pročišćavanja na području Grada Ludbrega izgrađen je u središnjem području grada Ludbrega, te u naselju Selnik. Uglavnom je primijenjen mješoviti tip sustava odvodnje, izuzev manjih perifernih dijelova gdje je razdjelni sustav.

Sustav odvodnje grada Ludbrega izgrađen je na cca 85 posto površine naselja. Otpadne vode se bez pročišćivanja ispuštaju u recipijent vodotok Bednju na 4 postojeća ispusta.

Sustav odvodnje naselja Selnik izveden je samostalno, s pročišćavanjem otpadnih voda na biološkoj laguni.

Iz Grada Ludbrega poručuju kako će se izgradnjom sustava javne vodoopskrbe na preostalih 3 posto nepokrivenog  u isti priključiti novih 618 stanovnika. Rekonstrukcijom dijela postojećeg mješovitog kanalizacijskog sustava u centralnom dijelu naselja Ludbreg osigurat će se potrebni hidraulički uvjeti u sustavu javne odvodnje za planirano proširenje sustavom sanitarne kanalizacije te ukloniti trenutačni problemi u pravilnom funkcioniranju mješovitog kanalizacijskog sustava – rekonstrukcija 6352m cjevovoda te 3 kišna preljeva.

Isto tako dodaju kako će se izgradnjom/dogradnjom sustava odvodnje sanitarnom kanalizacijom prikupit dodatne količine otpadnih voda koje se trenutačno neadekvatno prikupljaju i ispuštaju. Izgradnjom/razdjeljivanjem sustava odvodnje u naselju Selnik prikupit će se samo sanitarne komunalne otpadne vode te će se spojiti na jedinstveni sustav odvodnje konačne aglomeracije Ludbreg – izgradnja 117.876m cjevovoda i 62 crpne stanice. Izgradnjom centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Ludbreg kapaciteta 17.800 ES osigurat će se adekvatna razina pročišćavanja svih prikupljenih komunalnih otpadnih voda aglomeracije – priključenje novih 11.169 stanovnika.