U petak, 10. ožujka 2017. održana je redovna izvještajna i izborna skupština KUD-a “Anka Ošpuh”. Na skupštini su usvojena izvješća o radu društva u 2016. godini te Plan rada za 2017. Dosadašnji sazivi Upravnog i Nadzornog odbora su razriješeni dužnosti, te su obavljeni izbori novog rukovodstva koje će voditi društvo u narednom četverogodišnjem radu.
U novi Upravni odbor izabrani su Irena Frančić, Marina Frančić, Melita Geci. Aleksandar Horvat, Maša Horvat, Tamara Jalševec, Ana Katalenić, Vladimir Katalenić i Stela Pavetić. U novi zasiv Nadzornog odbora izabrani su Andreja Horvat, Dražen Pavetić i Valentina Bobetić.
Skupština je potvrdila i ključne dužnosti, pa će u mandatu 2017-2021 predsjednik UO (ujedno i društva) i dalje biti Aleksandar Horvat, blagajnik Vladimir Katalenić, a tajnica Stela Pavetić.

– Zadovoljni smo što ni protekle godine nismo podbacili. Život društva je dinamičan i uspjeli smo se nositi s izazovima. Prostora za napredak uvijek ima, a hoćemo li taj prostor iskoristiti ovisi o našem trudu i zalaganju. U sljedećem mandatu Upravni odbor je osvježen s tri mlade i ambiciozne članice, Marinom Frančić, Melitom Geci i Tamarom Jalševec, koje su u zadnjoj godini pokazale spremnost preuzeti dio odgovornosti za upravljanje društvom. Aktivno smo u zadnjem mandatu radili na jačem uključivanju mladih članova na dužnosti u društvu. Drago mi je da smo uspjeli jer osim što dobivamo nove ideje i novu energiju, dobar je osjećaj znati da mlađa generacija polako preuzima aktivnu ulogu u odlučivanju i osigurava kontinuitet rada. Sve se više okrećemo projektima i sigurno je da ćemo na ovaj način imati potrebnu sinergiju za uspješan nastavak rada. – rekao nam je Aleksandar Horvat

Skupština je usvojila i nekoliko internih dokumenata kojima će detaljnije regulirati svoj rad (poslovnici o radu Skupštine, Upravnog i Nadzornog odbora, te Pravilnik o članarinama), a uručena su i prigodna priznanja članovima za aktivan rad u društvu. Priznanja su primili Andrej Markov, Nika Vrban, Dora Šoš i Anja Belovari za 5 godina, Vanja Horvat i Ingrid Zebić za 10 godina, Antun Šimić za 15 godina, Stela Pavetić i Marina Frančić za 20 godina, Ivana Kapusta za 25 godina, Vladimir Katalenić i Dražen Katalenić za 30 godina te Maša Horvat za 35 godina rada.