U nastavku radionica po projektu „Integrativan Ludbreg“ u prostorijama Međugeneracijskog centra Ludbreg održano je drugo predavanje u sklopu Obuke za diseminatore.

Polaznici su se upoznali s besplatnom pravnom pomoći te uvjetima koje stranka mora ispunjavati kako bi imala pravo na korištenje te mogućnosti. Također, besplatna pravna pomoć dijeli se na dvije kategorije, odnosno primarnu i sekundarnu pravnu pomoć. Pružatelji primarne pravne pomoći su uredi, ovlaštene udruge te pravne klinike dok su za pružanje sekundarne pravne pomoći ovlašteni odvjetnici.

Tema sljedećeg predavanja je Obuka za diseminatore, a održati će se 14. ožujka 2017. godine na temu Zakona i ugovora o nasljeđivanju.