Centar za kulturu i informiranje „D. Novak“ krajem protekle godine raspisao je natječaj za izlaganje u sklopu programa “Ludbreg petkom”  za 2020. godinu. Prijaviti su se mogu svi akademski i amaterski umjetnici – slikari, fotografi, kipari, grafičari kao i svi ostali koji se bave nekom vrstom umjetnosti na području Republike Hrvatske, i to samostalno ili skupno.

Rezultati natječaja

Natječaj je završio 31. prosinca 2019. godine, a prijavilo se ukupno 6 samostalnih autora te 2 koja će izlagati skupno. Uz njih izlagati će i Likovno udruženje Ludbreg.

Izložbene aktivnosti u sklopu programa održavati će se svakog prvog petka u mjesecu.

Raspored izložbi:

7. veljače 2020. – Josip Juras

6. ožujka 2020. – Larisa Golec

3. travnja 2020. – Matija Bobek i Marija Vugrinec Bobek

8. svibnja 2020. – Likovno udruženje Ludbreg

3. srpnja 2020. – Monika Bičkei Friščić

7. kolovoza 2020. – Elena Gašparić

4. rujna 2020. – Dražen Pavlović

2. listopada 2020. – Elvira Štabi

6. studenog 2020. – Likovno udruženje Ludbreg

Centar za kulturu i informiranje „Dragutin Novak“ zadržava pravo izmjene programa.