Objavljen natječaj za dodjelu stipendija Varaždinske županije

Objavljen natječaj za dodjelu stipendija Varaždinske županije

Varaždinske županije objavila je natječaj za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2020./21.

Stipendije se dodjeljuju za zanimanja od posebnog interesa za Varaždinsku županiju: za magistre elektrotehnike, strojarstva, građevinarstva, matematike, fizike, engleskog jezika, za doktore medicine te za učenike poljoprivrednih smjerova od 1. do 4. razreda srednjih škola „Arboretum Opeka“ Marčan i Srednje škole Ludbreg.

Pravo na stipendije imaju i nadareni studenti koji studiraju na sveučilišnim i stručnim studijima te izuzetno nadareni studenti iz pojedinih područja umjetnosti. Uz to, stipendije se dodjeljuju za studente i učenike loših socio-ekonomskih prilika koji studiraju na sveučilišnim ili stručnim studijima.

Mjesečni iznos stipendija za učenike iznosi 300 kuna, a za studente 700 kuna. Za svaku grupu stipendija bit će utvrđena posebna lista reda prvenstva.

Rok za podnošenje prijava je 11. studenoga 2020. godine. 

Prijave se zajedno s dokumentima utvrđenima natječajem mogu podnijeti putem on-line prijave na službenim web stranicama Varaždinske županije www.vzz.hr ili putem pošte na adresuVaraždinska županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport, Franjevački trg 7, 42000 Varaždin, s naznakom „Povjerenstvo za dodjelu stipendija Varaždinske županije.

Pravo na sudjelovanje na natječaju imaju učenici i studenti koji su državljani Republike Hrvatske, koji imaj status redovitog učenika ili studenta, čiji roditelji ili skrbnici imaju prebivalište na području Varaždinske županije najmanje 12 mjeseci prije podnošenja prijave, koji nisu korisnici drugih stipendija ili novčanih primanja koja imaju obilježja stipendija za vrijeme dodjele i korištenja stipendije Varaždinske županije, te učenici i studenti koji su tijekom školovanja, odnosno studiranja ostvarili određene uspjehe.

Online prijava, uvjeti te dokumenti za prijavu dostupni su na internetskim stranicama Varaždinske županije: http://www.vzz.hr/javni-pozivi-i-natje%C4%8Daji/natje%C4%8Daj-za-dodjelu-stipendija-vara%C5%BEdinske-%C5%BEupanije-za-%C5%A1kolsku/akademsku-godinu-2020./2021/

error: Sadržaj je zaštićen !!
Skip to content