);
Objavljen Javni poziv za potpore male vrijednosti u poljoprivredi

Objavljen Javni poziv za potpore male vrijednosti u poljoprivredi

Grad Ludbreg raspisao je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje malih proizvođača svinja na području Grada Ludbrega za 2024. godinu i Javni poziv za poticanje uzgoja i držanja mliječnih krava u 2024. godini. Javni pozivi otvoreni su od 1. srpnja 2024. godine do 9. rujna 2024. godine.

Cilj je kratkoročnim mjerama i dugoročnim projektima pružiti šansu opstanku i razvoju svinjogojstva i govedarstva na području Grada Ludbrega. Potporom se želi potaknuti opstanak i razvoj malih proizvođača svinja i uzgoja i držanja mliječnih krava.

Sredstva će se dodjeljivati za sljedeće mjere:

 1. Poticat će se uzgoj, držanje te kupnja krmača za uzgoj na području Grada Ludbrega.

Potpora će se odobriti korisniku za uzgoj i držanje krmača za potrebe vlastitog domaćinstva za rasplod od minimalno 2 do maksimalno 5 krmača u tekućoj godini u iznosu od 67,00 € po krmači.

 • Poticat će se uzgoj, držanje te kupnja svinja za uzgoj na području Grada Ludbrega.

Potpora će se odobriti korisniku za uzgoj i držanje tovljenika za potrebe vlastitog  domaćinstva minimalne težine od 80 kg nadalje. Potpora će se isplaćivati korisniku koji drži minimalno 3 komada svinja, a maksimalno 5 komada u iznosu od 40,00 € po svinji.

 • Poticati će se uzgoj, držanje te kupnja mliječnih krava za uzgoj na području Grada Ludbrega.

Potpora će se odobriti korisniku za uzgoj i držanje mliječnih krava za potrebe vlastitog domaćinstva od minimalno 2 do maksimalno 5 mliječnih krava u tekućoj godini u iznosu od 67,00 € po mliječnoj kravi

Najviši iznos potpore po jednom korisniku tijekom jedne kalendarske godine iznosi 664,00 €.

Korisnici mogu biti poljoprivredna gospodarstva (OPG, SOPG, obrti, trgovačka društva, zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti) upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Sjedište poljoprivrednog gospodarstva te stoka treba biti na području Grada Ludbrega.

Korisnici potpora uz obrazac zahtjeva prilažu slijedeću dokumentaciju:

 1. Presliku osobne iskaznice – za fizičke osobe,
 2. Presliku rješenja o Upis u sudski registar – za pravne osobe,
 3. Presliku rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili presliku elektroničke poljoprivredne iskaznice,
 4. Presliku žiroračuna,
 5. Dokaz o upisu u Jedinstveni registar domaćih životinja kojeg vodi poljoprivredno gospodarstvo (preslika  Identifikacijske kartice gospodarstva s JIBG-om),
 6. Izjava da podnositelj zahtjeva nije za istu svrhu primio potporu iz drugih izvora – izjava o dvostrukom financiranju,
 7. Izjava o vođenju ili ne vođenju poslovnih knjiga,
 8. Izjava o registru poreznih obveznika,
 9. Izjava o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti (de minimis) u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora,
 10. Zapisnik ovlaštenog veterinara iz Veterinarske stanice Ludbreg – Nova d.o.o. iz kojeg je vidljivo da je životinja za koju se ostvaruje potpora označena ušnom makricom

Zahtjev i izjave podnose se na posebnom obrascu, a nalaze se na portalu Grada Ludbrega www.ludbreg.hr  ili se mogu podići u Odsjeku razvojne projekte i društvene djelatnosti Grada Ludbrega.

Zahtjev sa traženom dokumentacijom dostavlja se na adresu: Grad Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg sa naznakom «Potpore u poljoprivredi – za javni poziv» ili se predaje osobno u pisarnici.

error: Sadržaj je zaštićen !!
Skip to content