Stožer civilne zaštite Grada Ludbrega na sjednici održanoj dana 14. ožujka 2020. Godine donio je
Odluku i Preporuke
o provođenju preventivnih mjera za suzbijanje širenja
zaraze koronavirusom na području
GRADA LUDBREGA

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske od 13. ožujka 2020. godine Stožer civilne zaštite Grada Ludbrega donosi sljedeću:

O D L U K U

-U uvjetima proglašene epidemije na području Republike Hrvatske, o b u s t a v lj a se redovni rad vezan uz prijam djece u Dječjem vrtiću „Radost“ Ludbreg.
Zaposlenici su dužni osigurati prihvat one djece koja pohađaju ovu predškolsku ustanovu čija su oba roditelja zaposlena i nemaju drugu mogućnost zbrinjavanja djece.
Sukladno procjeni i broju djece koju će biti potrebno zbrinuti odrediti će se i minimalni broj odgajatelja.

-Također se o b u s t a v lj a rad Gradske knjižnice i čitaonice „Mladen Kerstner“ Ludbreg kao i sve aktivnosti i događanja u Gradskoj sportskoj dvorani u Ludbregu.

—————————————————-

-Sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Varaždinske županije od 14. ožujka 2020. godine te s obzirom na razvoj epidemiološke slike u Republici Hrvatskoj i područjima u neposrednoj blizini, Stožer civilne zaštite Grada Ludbrega izdaje slijedeće p r e p o r u k e:

dječjim vrtićima na području Grada Ludbrega, a čiji su osnivači privatne osobe preporuča se također obustava rada uz mogućnost zbrinjavanja djece čija su oba roditelja zaposlena i za koje ne postoji druga mogućnost zbrinjavanja,

– preporuča se vlasnicima i najmoprimcima prostora za razne sportske aktivnosti na području Grada Ludbrega obustava odnosno odgoda svih aktivnosti i događanja,

-pridržavati se svih mjera navedenih u Odluci o provođenju mjera zaštite od korona virusa prilikom okupljanja građana na području Grada Ludbrega KLASA:810-03/20-01/02, URBROJ:2186/18-01/3-20-1 od 13. ožujka 2020. godine,

– pridržavati se striktno uputa vezanih na rješenja o samoizolaciji – to znači da je najbolje da borave u odvojenim sobama i suzdržavaju se fizičkih kontakata s bliskim osobama. Ako nemaju mogućnost spavanja u različitim sobama preporučuje se spavanje na odvojenim krevetima. Ne smiju izlaziti iz kuće, a opskrbljivati ih trebaju ostale osobe iz kućanstva. Potrebno je stalno dezinficirati površine koje se najčešće dodiruju i prostorije koje se često koriste. Ako dobiju simptome u roku od 14 dana moraju se javiti telefonom liječniku koji će ih potom dalje uputiti. Nipošto se ne smije u bolnicu dolaziti sa simptomima koronavirusa,

-preporučuje se da čelnici tijela javne uprave i javnih ustanova postupe identično preporukama Ministarstva uprave za rad tijela državne uprave u vezi s pojavom koronavirusa KLASA:011-02/20-01/76, URBROJ:515-01/1-20-1 od 13. Ožujka 2020. godine, a koja je sastavni dio ove Odluke.

-Trgovački centri – ograničiti broj ljudi koji su istovremeno prisutni u centru na način da se na ulazu regulira broj osoba koje istovremeno ulaze u centar, ispred blagajne na pod staviti oznake razmaka od 1 m te omogućiti da radi što veći broj blagajna zbog što veće protočnosti,

-Ugostiteljski objekti – ograničiti broj ljudi koji su istovremeno u objektu, na način da su međusobno udaljeni 1 metar, a radno vrijeme objekata ograničiti do 20 sati.

-Uslužne djelatnosti (frizeri, pedikeri, brijači, kozmetičari i sl.) – ograničiti broj ljudi koji su istovremeno u objektu na način da su međusobno udaljeni 1 metar. U navedenim objektima potrebno je pojačati dnevno čišćenje, pranje i dezinfekciju prostora, a na ulaznim mjestima postaviti dezinficijense za ruke. Osobe koje imaju znakove oboljenja gornjih dišnih puteva neka izbjegavaju sva javna mjesta.

-Gradsko društvo Crvenog križa Ludbreg će i nadalje putem gerontodomaćica pružati usluge starijim i potrebitim domaćinstvima sukladno posebnim uputama za postupanje.

II.

Ova Odluka i preporuke stupaju na snagu danom donošenja i podložene su promjenama sukladno uputama i preporukama Stožera civilne zaštite Varaždinske županije.