U gradskoj sportskoj dvorani zamijenjena je rasvjeta. 

Dvadeset i šest starih metalnih halogenih svjetiljki zamijenile su nove LED svjetiljke koje će osigurati uštedu od 12 kilowata po satu.