Ludbreg se priključio gradovima koji u posljednje vrijeme u sve većem broju uvode novije metode urbanog načina oglašavanja. Tako su djelatnici gradske komunalne tvrtke ‘Lukom’ na javnim površinama grada Ludbrega postavili takozvane city-boxove za oglašavanje. Oglašavanje nije jedina svrha city-boxa jer služi i kao kanta za otpad i opuške. No, takvog su dizajna da ujedno mogu idealno poslužiti i za postavljanje reklame zainteresiranom oglašivaču. Postavljaju se na najfrekventnije lokacije po gradu i poruke vidi mnoštvo prolaznika. U središtu grada već se na city-boxovima mogu uočiti prve reklamne poruke. U Ludbregu će biti postavljeno ukupno 30-ak city-boxeva za oglašavanje.

Pored toga, na stupove javne rasvjete uz važnije gradske prometnice montiraju se nosači za postavljanje reklama. Način oglašavanja na stupovima javne rasvjete uobičajen je u svim većim gradovima, a osim toga je i vrlo privlačan oglašivačima pošto su reklamne poruke zainteresiranih oglašivača uočljive svim sudionicima u prometu i pješacima koji se kreću tim ulicama. Nosači za reklame bit će montirani na ukupno 30 stupova javne rasvjete, a bit će montirani na stupove javne rasvjete isključivo uz prometnice kojima upravlja Grad Ludbreg.

Zainteresirani za oglašavanje na city-boxovima, kao i o oglašavanju na stupovima javne rasvjete, sve informacije i odgovore o pravilima oglašavanja mogu se dobiti u upravi ‘Lukoma’ u Koprivničkoj ulici, kao i na broj telefona (042) 811 422.