Završen je prvi dio radova na uređenju Vinogradske ulice u Ludbregu. Naime, u dijelu Vinogradske ulice s lijeve strane u smjeru Vinograda Ludbreških izgrađen je nogostup odnosno  pješačko-biciklistička staza dužine oko 500 metara.                   

Radove je izveo varaždinski ‘Colas’, a vrijednost radova na izgradnji biciklističke staze i nogostupa je oko 535.000 kuna, a u sufinanciranju sudjeluju Županijska uprava za ceste Varaždin sa 75 posto i Grad s 25 posto.                              

Punu dužinu Vinogradske ulice još očekuje i sanacija površine kolnika oštećenog uslijed radova na gradnji kanalizacijskog sustava u ovoj ludbreškoj ulici koje je izvodio varaždinski ‘Varkom’. Stoga ‘Varkom’ nakon gradnje kanalizacije ima obvezu  sanacije oštećenja kolnika u Vinogradskoj ulici.