U naselju Ludbreg u tijeku su radovi na gradnji LED javne rasvjete u Fizirovoj ulici i Ulici Bože Hlasteca. Radi se na dionici od Krležine do raskrižja s državnom cestom gdje će se  postaviti 21 komad LED svjetiljka sa stupovima visine 10 metara. Vrijednost radova u Fizirovoj ulici je 305.00 kuna, a investitor je Grad Ludbreg.

Time se nastavlja s projektom modernizacije javne rasvjete na području Grada Ludbrega ugradnjom štedljivih i ekološki potpuno prihvatljivih LED rasvjetnih tijela koja se postavljaju umjesto rasvjetne armature na bazi žive ili na mjestima gdje dosad uopće nije bilo javne rasvjete. U posljednjem razdoblju nedavno je postavljeno 16 komada LED svjetiljki na stupove visine 10 metara na dijelu državne ceste D2 uz Gospodarsku zonu ‘Istok’ na raskrižju od nadvožnjaka do kružnog toka kod Plodina. Vrijednost radova bila je s PDV-om je 425.000 kuna, a osigurana su sredstva iz vanjskih izvora prema nacionalnom programa sufinanciranja sanacije u prometu opasnih mjesta, dok Grad sufinancira s oko 100.000 kuna.               

Nakon Fizirove ulice, radovi će se nastaviti u Kuharićevoj ulici na dijelu gdje nema javne rasvjete, a planirano je postavljanje 11 stupova sa LED svjetiljkama na visinu od 6 metara.