U životu se svakodnevno susrećemo sa sukobima bilo u obitelji, na radnom mjestu, među prijateljima. Sukobi su normalna pojava, no ako konfliktne situacije ne rješavamo, one mogu imati teške posljedice kao što su agresija, psihosomatske bolesti, ovisnosti, depresija, pretjerano iscrpljivanje radom i sl.

Sukob je dio čovjekova života, nešto što nije moguće izbjeći. Stoga, težište nije u sprečavanju sukoba, već u učenju konstruktivnih načina njihova rješavanja. Nemojmo zaboraviti da nisu svi načini rješavanja sukoba dobri. Neki od njih će naprotiv, samo produbiti sukob.

Ključ za rješavanje sukoba je razviti pozitivnu strategiju kojom se u situaciji sukoba neće razviti u napad na drugu osobu nego u zajednički napad na problem. Komunikacija je osnova svakog pozitivnog rješavanja sukoba. Važno je prepoznati da imamo dar govora zbog razgovora i dogovora.

Tečaj o rješavanju konfliktnih situacija na temu „Komunikacijske vještine kao prevencija stvaranja konflikata“ održati će se 20. travnja 2017. godine u prostorijama Međugeneracijskog centra Ludbreg s početkom u 10 sati.