Haiku zbornika tradicionalni je zbornik radova haiku pjesnika koji se tiska već pune 23. godine povodom haiku susreta koji se održavaju u Ludbregu.

Prvi ludbreški haiku susret održan je 1997. godine, a godinu kasnije započelo je kontinuirano tiskanje zbornika, koji je s vremenom posao i međunarodni jer se objavljuju i radovi pjesnika iz susjednih država.

Organizator susreta i izdavač Haiku zbornika – Centar za kulturu i informiranje “Dragutin Novak” javlja kako je na ovogodišnji natječaj pristiglo 613 haikua od 107 autora iz Hrvatske (84), Srbije (8), Slovenije (7), Bosne i Hercegovine (2) te po jedan iz Bugarske, Italije, Kanade, Rumunjske, Sjedinjenih Američkih Država i Sjeverne Makedonije.

U zbornik je uvršteno njih 306. Po jedan objavljeni haiku ima 21 autor, po dva 25 autora, po tri također 25 autora, po četiri 23 autora, po pet 10 autora i po šest haikua 3 autora.

Popis autora:

Vesna Andrejić Mišković
Maksim Antić
Davor Bakač
Josip Balaško
Danica Bartulović
Zlata Bogović
Žanka Žana Bošković Coven (Italija)
Vlatka Bošnjak
Josipa Braut
Domagoj Brkić
Sonja Buljević
Silvija Butković
Cezar-Florin Ciobîcă (Rumunjska)
Stjepan Crnić
Mihovila Čeperić-Biljan
Milan Čorak
Dragana Ćatić (Srbija)
Igor Damnjanović (Srbija)
Janko Dimnjaković
Ljiljana Dobra
Grozdana Drašković
Michael Dudley (Kanada)
Robert Dudnik
Svetomir Đurbabić (Srbija)
Nikola Đuretić
Nevenka Erman
Darko Foder
Goran Gatalica
Željko Glavač
Ivanka Gojtan-Prodanović
Ivan Grahovec
Danijela Grbelja
Šejla Haseljić
Aleksandar Horvat
Midhat Hrnčić (Bosna i Hercegovina)
Dragutin Hrženjak
Ana Ivelja
Nada Jačmenica
Karmen Jurčević
Zvonko Jurčević
Enes Kišević
Vilma Knežević
Ljubica Kolarić-Dumić
Sonja Koranter (Slovenija)
Ivanka Kostantino (Slovenija)
Nina Kovačić
Nevia Kožljan
Evica Kraljić
Samo Kreutz (Slovenija)
Gordana Kurtović
Tonka Lovrić
Štefanija Ludvig
Vladimir Ludvig
Vilenka Maltar
Dragoslav Manić Forski (Srbija)
Marija Maretić
Tomislav Maretić
Suzana Marić
Dušan Mijajlović Adski (Srbija)
Ivo Mišur
Zdenka Mlinar
Ljudmila Milena Mršić
Maja Musić
Boris Nazansky
Franjo Ordanić
Dejan Pavlinović
Predrag Pešić (Srbija)
Jasna Popović Poje
Jasminka Predojević
Ankica Pribanić
Živko Prodanović
Slobodan Pupovac
Lilija Račeva Denčeva (Bugarska)
Ljubomir Radovančević
Duško Radovanović
Clifford Rames (Sjedinjene Američke Države)
Pere Risteski (Sjeverna Makedonija)
Dragan J. Ristić (Srbija)
Vjekoslav Romich
Petar Krešimir Rukavina
Ljiljana Ružička
Edin Saračević (Slovenija)
Mirjana Smažil Pejaković
Miroslava Smerke
Mladenko Spahija
Stanka Sršen
Jelena Stanojčić
Milenko Strašek (Slovenija)
Dinko Sule
Zrinka Supek-Andrijević
Zrinko Šimunić
Dimitrij Škrk (Slovenija)
Tatjana Tomić (Bosna i Hercegovina)
Ljubinka Tošić (Srbija)
Marija Trinajstić Božić
Silva Trstenjak
Mirko Varga
Đermano Vitasović
Gordana Vlašić
Đurđa Vukelić Rožić
Aljoša Vuković
Daniela Vuković
Milka Vurdelja
Miroslav Vurdelja
Jadran Zalokar
Alenka Zorman (Slovenija)

In memoriam
Vlasta Molinar

Haiku susret 2020.

Haiku susret manifestacija je koja se inače tradicionalno održava u lipnju međutim, sukladno trenutnoj situaciji, organizatori su je ove godine odlučili pomaknuti na rujan. Točan datum biti će definiran naknadno.

-Obavještavamo vas da je Zbornik spreman za tisak, a haiku susrete planiramo u rujnu. Pratite našu stranicu za detaljne informacije. – poručuju iz Centra za kulturu i informiranje “Dragutin Novak”.