Danilo Pejović, znastvenik i hrvatski filozof rođen je u Ludbregu 6. ožujka 1928. godine, a umro je u Zagrebu 4. listopada 2007. godine.

Diplomirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1953. godine, a 1958. godine i doktorirao.

Od 1955. djeluje u Odsjeku za filozofiju matičnoga Fakulteta te od 1971. kao redoviti profesor estetike i povijesti filozofije.

Vodio je postdiplomski studij, predavao na IUC u Dubrovniku u Austriji, Švicarskoj, Italiji, Engleskoj, SSSR-u, ČSR, Bugarskoj, Rumunjskoj i Indiji, a kao gostujući profesor u Münchenu i Parizu.

Kao vrstan pisac filozofskih tekstova, ali i eseja opće kulturne problematike, bio je član Društva književnika Hrvatske i njegova Upravnog odbora kao i član PEN-kluba.

Ljerka Schiffler, hrvatska znanstvenica, sveučilišna profesorica koja se također bavila filozofijom i prevođenjem filozofskih djela u In memoriamu Danilu Pejoviću zapisala je:

“Čitati, čuti i nastojati razumjeti misaone putove, metode i izvode Pejovićeve poruke, neodvojive od njegove osobnosti, čovjeka kakvog smo osobno poznavali i profesora čija predavanja i seminare toliko poticajne za “stvar mišljenja” pamtim mi, njegovi studenti i slušatelji, znači krenuti ka razumijevanju onoga što nam s njime kazuju veliki učitelji mišljenja ili, da se slikovito izrazimo, uputiti se filozifiranju. Konkretno, krenuti vlastitim putem našeg ustrajanja na poimanju, otkrivanju i kritičkom vrednovanju vlastite prošlosti, mjesta i značenja tradicije kao “stalne inovacije”, kako je to profesor Pejović i sam naznačio i čemu se na vlastitom životnom i misaonom putu neprestance vraćao”. (In Memoriam – Danilo Pejović (1928-2007), Prilozi 67-68 (2008), str. 5-9

Tematika Pejovićevih radova je filozofska, znanstvena i estetička, a tiče se gotovo svih glavnih područja i disciplina filozofije: govor i logika, metafizika i ontologija, spoznaja i znanost, filozofska antropologija, filozofija prirode, etika, filozofija prava i politike, filozofija povijesti, filozofija tehnike, filozofija umjetnosti.

Kada je riječ o filozofskim autorima s kojima se bavio, raspon je vrlo širok; u središtu Pejovićeva interesa stoji Aristotel u antičkoj, Descartes, Kant, Schelling i Hegel u novovjekovnoj, Marx, Nietzsche, N. Hartmann, Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty i Gadamer u suvremenoj filozofiji.

Objavljene knjige Danila Pejovića

Francuska prosvjetiteljska filozofija, MH, Zagreb 1957. 4. izd. 1983.

Realni svijet. Temelji ontologije Nikolaja Hartmana, NOLIT, Beograd 1960.

Protiv struje, Mladost, Zagreb 1965.

Suvremena filozofija zapada, MH, Zagreb,1967., 4. izd. 1983.

Sistem i egzistencija. Um i neum u suvremenoj filozofiji, Zora, Zagreb 1970.

Nova filozofija umjetnosti. Antologija tekstova. Odabrao i predgovor napisao D. P., Zagreb 1972.

Hermeneutika, znanost i praktična filozofija, Logos, Sarajevo 1982. (1984.)

Duh i sloboda. Ogledi i rasprave, Biblioteka Filozofska istraživanja, knj. 54, Zagreb 1992.

Oproštaj od moderne, MH, Dubrovnik 1993.

Suvremena filozofija Zapada, dopunjeno izdanje, MH, Zagreb. 1999.

Veliki učitelji mišljenja, Ljevak, Zagreb 2002.