Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je godišnje izvješće o komunalnom otpadu i stopi odvojenog prikupljanja otpada namijenjenog za oporabu i recikliranje. U Hrvatskoj se svake godine povećava količina komunalnog otpada, a kontinuirano rastu i stope oporabe i recikliranja. No, unatoč pozitivnim trendovima postavljeni ciljevi u zbrinjavanju otpada ipak nisu zadovoljeni.

Kada je riječ o odvajanju otpada, stopa odvojeno sakupljenog komunalnog otpada (sve vrste komunalnog otpada osim miješanog komunalnog otpada) dosegnula je 46 posto što je tri posto više nego 2021. No unatoč rastu, ostali smo daleko od postavljenih ciljeva.

Podsjetimo, Hrvatska se obvezala da će do 2020. godine odvojeno prikupljati polovicu otpada, a do kraja 2022. godine već smo trebali biti na stopi od 60 posto. U izvješću se napominje da je u posljednje dvije godine dinamika porasta stope odvojenog sakupljanja nešto sporija, a jedan od glavnih uzroka su nečistoće koje su u značajnom udjelu prisutne u odvojeno sakupljenom otpadu, posebice u biootpadu, koji se u tom slučaju kategorizira kao miješani komunalni otpad.

Uz nedovoljno odvajanje otpada, još uvijek preveliki dio odvojenog otpada završava na odlagalištima otpada. Tako je u 2022. godini samo 34 posto sakupljenog otpada oporabljeno. Usprkos kontinuiranom povećanju, još uvijek smo daleko od cilja koji sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom i Okvirnoj direktivi o otpadu iznosi 50 posto.

Županije i gradovi za primjer

Velike su razlike u stopi odvajanja otpada po županijama i gradovima. U pravilu županije u sjevernom dijelu Hrvatske postižu znatno bolji rezultati dok županije na jugu zaostaju. Najveće stope oporabe bilježe se za Međimursku županiju (55 posto), Koprivničko-križevačku županiju (50 posto) i Varaždinsku županiju (47 posto), dok su županije sa najnižim vrijednostima stope oporabe i dalje Ličko – senjska županija (22 posto), Dubrovačko-neretvanska županija (24 posto) i Splitsko-dalmatinska županija (25 posto).

Samo četiri bilježe stopu odvajanja iznad 50 posto pri čemu i dalje uvjerljivo prednjači međimurski gradić Prelog, u kojem se odvaja čak 66,4 posto komunalnog otpada. Željenju stopu od 50 posto odvojeno prikupljenog otpada premašili su još Koprivnica, Krk i Osijek.

Nadomak ciljanom postotku, sa 48,6 posto odvojeno prikupljenog otpada je i Ludbreg,