Jedinstveni upravni odjel Grada Ludbrega uputio je Javni poziv svim vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest, odnosno salonit ploče da dostave podatke o lokacijama na kojima se nalaze takvi objekti (kuće, poljoprivredni objekti, garaže, klijeti i slično), procjeni količine, vrste i statusu materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad.
Podaci će se nakon prikupljanja proslijediti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a sve sa ciljem što učinkovitijeg sustava evidencije, sakupljanja i pravovremenog zbrinjavanja azbestnog otpada na području Grada Ludbrega i Varaždinske županije.
Rok za prijavu je zaključno do 1. lipnja 2017. g., dostavom popunjenog i potpisanog Obrasca prijave objekta u kojima se nalazi azbest, osobno u prostorije Grada Ludbrega, Trg Svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg ili putem mail adrese:  perica.horvat@ludbreg.hr, svakog radnog dana od 7,30 do 15,30 sati.
Sve dodatne informacije dostupne su na broj telefona Odsjeka za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i imovinu – 042/ 420 216.