Za djelatnike gradske komunalne tvrtke ‘Lukom’ Ludbreg u tijeku je glavna sezona košnje trave na javnim površinama Grada Ludbrega. Dosta vlage u zemlji i porast temperature zraka znače intenzivan rast trave, pa su kosilice u neprekidnom pogonu. ‘Lukomovi’ djelatnici brinu o košnji na čak 36 hektara odnosno na gotovo 360.000 kvadratnih metara površina. ‘Lukom’ u sezoni košnje koristi 4 dizelska stroja, tri samohodne kosilice za manje površine, 10-ak trimera, jedan traktorski malčer za košnju iza stroja i traktorsku ruku za bočnu košnju ili za košnju sa strane. Zadnjih godina radi se na sustavnoj zamjeni benzinske mehanizacije i alata za dizelsku je imaju veći kapacitet, a manju potrošnju, pa su troškovi što nije zanemarivo racionalniji.

Kroz sezonu košnje svaka se površina kosi desetak puta, a ako će ljeto i u rana jesen biti vlažni i topli, tada se kosi čak 15 do 20 puta. Sezona košnje zadnjih godina završavala je u listopadu ili čak u studenome, što ovisi o vremenskim prilikama i temperaturi zraka.