);
Gradsko vijeće: S obzirom na tradiciju glazbenog obrazovanja u Ludbregu potrebno je osnovati osnovnu glazbenu školu, kreće postupak osamostaljivanja

Gradsko vijeće: S obzirom na tradiciju glazbenog obrazovanja u Ludbregu potrebno je osnovati osnovnu glazbenu školu, kreće postupak osamostaljivanja

Gradski su vijećnici danas donijeli Zaključak o pokretanju postupka osnivanja matične Osnovne škole glazbenog obrazovanju u Ludbregu. Za osnivanje samostalne ustanove Osnovne glazbene škole potrebno je pribaviti prethodno mišljenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o opravdanosti ustanove, izraditi program rada ustanove, pribaviti suglasnost MZO i Agencije za znanost i obrazovanje te, potom, donijeti odluku predstavničkog tijela o osnivanju ustanove koja će se upisati u registar trgovačkog suda.

S obzirom na tradiciju glazbenog obrazovanja u Ludbreg te sve većem interesu učenika za pohađanje glazbenog obrazovanja, opravdano je i potrebno osnovati osnovnu glazbenu školu.

Temeljem donesenog zaključka Gradskog vijeća Grada Ludbrega, gradonačelnik će biti u mogućnosti poduzimati sve potrebne radnje i korake radi osnivanja glazbene škole.

-U sklopu Osnovne škole Ludbreg, čiji je osnivač Varaždinska županija, provodi se program osnovnog glazbenog obrazovanja kao sastavni dio registrirane djelatnosti u zasebnom umjetničkom odjelu. U školskoj godini 2023./2024. u glazbeno odjeljenje OŠ Ludbreg upisano je ukupno 123 učenika s područja Grada Ludbrega i okolnih općina.  U glazbenom odjeljenju zaposleno je 15 nastavnika  u 11 programa – objasnila je na Gradskom vijeću Erina Stančin, pročelnica za razvojne projekte, društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu.

Obzirom na velik broj upisane djece i stalan interes, pokazala se potreba osnivanja samostalne ustanove -matične osnovne škole glazbenog obrazovanja u Ludbregu, čiji bi osnivač bio Grad Ludbreg.

Preduvjet za osnivanje samostalne glazbene škole je da je ista predviđena Mrežom osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja kojom se utvrđuju školske ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, sa svim njihovim objektima u kojima se provodi odgoj i obrazovanje, te programi obrazovanja koje školske ustanove ostvaruju, a  koju donosi Vlada Republike Hrvatske. Mrežom se utvrđuju  postojeće školske ustanove i područja na kojima se mogu osnovati nove školske ustanove ili uvesti novi obrazovni programi.  

error: Sadržaj je zaštićen !!
Skip to content