);
Gradsko vijeće potvrdilo ovogodišnje dobitnike javnih priznanja, mons. Đurkan je počasni građanin grada Ludbrega

Gradsko vijeće potvrdilo ovogodišnje dobitnike javnih priznanja, mons. Đurkan je počasni građanin grada Ludbrega

Gradsko vijeće Ludbrega još je 1999. godine proglasilo 19. ožujka za Dan grada Ludbrega. Dan grada Ludbrega slavi se prema dokumentu pape Leona X datiranom od 19. ožujka 1513. godine. Naime, svetom bulom odnosno papinskim pismom, papa Leon X. je Ludbreg proglasio prošteništem Predragocjene Krvi Kristove zbog čega se više od šest stoljeća početkom svakog rujna hodočasti u naš Ludbreg. U povodu Dana grada svake se godine dodjeljuju i javna priznanja, a na jučerašnjoj sjednici gradskog vijeća potvrđeni su ovogodišnji dobitnici.

Počasnim građaninom grada Ludbrega proglašen je mons. Josip Đurkan 

Monsinjor Josip Đurkan rođen je 22. kolovoza 1947. godine u Legradu gdje je završio osnovnu školu. Nakon završenog prvog razreda srednje tehničke škole u Zagrebu upisuje gimnaziju Dječačkog sjemeništa gdje i maturira 1966. godine, te upisuje Teološki fakultet u Zagrebu koji uspješno završava, a za svećenika ga zaređuje uzoriti kardinal Franjo Kuharić 3. srpnja 1973. godine. Prije dolaska u župu Presvetog Trojstva u Ludbregu u svojstvu župnika, mons. Đurkan službuje kao kapelan u župi Svete Marije u Zagrebu, a 1977. godine imenovan je župnikom u Hlebinama gdje ostaje do 1985. kada dolazi u Ludbreg. Za svoj predani rad u Ludbregu, 2004. godine Grad Ludbreg dodijelio mu je javno priznanje ‘Nagradu Grada Ludbrega za životno djelo’.

Kao svećenik najviše se istaknuo na pastoralnom radu s vjernicima, a posebnu pažnju i energiju usmjerio je na rad i odgoj s djecom i mladima. Održao je bezbrojne sate vjeronauka, pouka i susreta za djecu i mlade, mladence, zaručnike i mlađe bračne parove. Osnovao je Župni Karitas za pomoć siromašnima te pomogao osnivanju molitvenih skupina, a izuzetnu i stalnu brigu posvećivao je zbornom pjevanju: zboru mladih ‘Trinitas’ i župskom zboru odraslih.

U materijalnom dijelu učinjeno je toliko da bi se i najbliži suradnici teško sjetili da pobroje sve učinjeno: četiri kapele izgrađene od temelja, tri proširene kapele i zimska kapela kod časnih sestara, tri vjeronaučne dvorane, obnovljen je župni dvor, postavljena nova i obnovljena postojeća raspela tzv. Krajputaši, obnovljenesu i postavljene orgulje, centralno grijanja i ventiliranje, obnove zvonika, nabave novih zvona i elektrifikacije i dr. Svakako će zlatnim slovima biti zapisani monumentalni objekti koji će još dugo plijeniti pažnju Ludbrežana, a i onih koji će posjetiti Ludbreg, a povjesničarima biti vrijedan materijal za istraživanje: Svetište Predragocjene Krvi Kristove s ispunjenjem 255 godina starog Zavjeta Hrvatskog sabora, vraćanje zaštitnika pila Presvetog Trojstva na njegovo povijesno mjesto na centralnom trgu, otvaranje i restauriranje kapele Svetog Križa i stalni postav predmeta sakralne umjetnosti i povijesnih dokumenata vezanih za Čudo i Zavjet, izgradnja i opremanje Pastoralnog centra, kompletna obnova kapele Žalosne Gospe preko mosta te obnova župne Crkve s cinktorom i inventarom. Veliki je doprinos mons. Đurkana na populariziranju i informiranju javnosti o Ludbregu kao vjerskom i kulturnom centru kroz spisateljsku djelatnost te niz televizijskih emisija dokumentarnog karaktera i izravnih prijenosa svakogodišnjeg misnog slavlja prigodom Svete Nedjelje.

Monsinjor Josip Đurkan je, ne samo ludbreškog župni, svetištu i prošteništu, već Gradu Ludbregu u širem smislu, posvetio 37 aktivnih godina svoga života i rada. Otišavši iz naše sredine ostavio nam je neprocjenjivu duhovnu i materijalnu baštinu i utro put daljnjoj afirmaciji Ludbrega.

NAGRADA GRADA LUDBREGA ZA ŽIVOTNO DJELO dodjeljuje se IVANU LONČARIĆU iz Vinograda Ludbreških

Riječ je o dugogodišnjem javnom djelatniku, a posebno u svojem naselju Vinogradi Ludbreški. Izborom za predsjednika MZ Vinogradi Ludbreški 1978. godine aktivno se uključuje i postaje glavni nositelj aktivnosti na poboljšanju uvjeta življenja u naselju. To je bilo vrijeme kada ovo naselje nije imalo nikakvu komunalnu infrastrukturu, stanovnici nisu imali riješeno pitanje pitke vode, a o višim standardima je teško bilo i govoriti. U prvom mandatu od 1978.-1982. godine aktivnosti su bile usmjerene na uređenje društvenih prostorija starog društvenog doma, popravak i održavanje blatnjavih puteva kroz naselje te pokretanje inicijativa za izgradnja vodovoda i uređenju cesta i puteva u naselju. Nakon prikupljenih podataka 1983. godine započinje izgradnja I. faze vodovodne mreže i te godine izgrađeno je prvih 12 kilometara vodovoda, a da bi 2 godine kasnije napravljen i prvi asfalt na cesti Ludbreg-Duga Rijeka. 1987. godine stanovnici ovog naselja počinju koristiti prvih 46 telefonskih brojeva. Kasnih osamdesetih, predložio je da ‘naselje treba plin’, potrebno je napraviti cestu Ciglana-Ravnice, usporedno riješiti i usputne odvojke, širiti vodovodnu mrežu. Nakon završetka drugog mandata na mjestu predsjednika MZ 1986. godine, zbog tadašnje zakonske regulative više nije mogao biti predsjednik, ali ostaje i nadalje aktivan u Vijeću te su nastavljene aktivnosti izgradnje plinske mreže, izgradnje prve javne rasvjete na cesti Ciglana-Ravnice, pomaganje socijalno ugroženim obiteljima i niz drugih akcija od značaja za naselje. 1994. ponovno je izabran za predsjednika VMO i tu funkciju obnaša do 2007. godine kada postaje gradonačelnik Grada Ludbrega. U tom period nastavljaju se aktivnosti na daljnjem poboljšanju uvjeta življenja u naselju, 1995. godine izgrađena je u naselju plinska mreža. 2004. godine počeo je s realizacijom projekt izgradnje novog društvenog doma, a koja ideja je postojala još od osamdesetih godina, a koji je projekt je također uspješno realiziran.

Osim angažiranosti u svojem naselju – Vinogradima Ludbreškim g. Lončarić djeluje i van svog naselja te je u 2 mandata bio delegat Vijeća mjesnih zajednica u tadašnjoj Skupštini općine Ludbreg te predsjednik Vijeća mjesnih zajednica. 1994. godine izabran je za vijećnika Općinskog odnosno kasnije Gradskog vijeća Grada Ludbrega te je ovu funkciju obnašao u dva mandata, do 2001. godine. U mandatnom razdoblju od 2001.-2005.godine obnašao je funkciju dogradonačelnika, a u vremenu od 2007.-2009. i funkciju gradonačelnika Grada Ludbrega. U tom razdoblju, njegovim zalaganjem u svim naseljima Grada Ludbreg pokrenute su i podržane inicijative i aktivnosti na poboljšanju uvjeta življenja, a posebno na poboljšanju komunalne infrastrukture. Nakon lokalnih izbora 2009. godine osvaja novi mandat u Gradskom vijeću Grada Ludbrega, a gradski vijećnik bio je i u naredna dva mandata od 2013.-2021. godine. Uz sve aktivnosti dobrovoljni je darivatelj krvi s više od 40 darivanja.

PLAKETA GRADA LUDBREGA dodjeljuje se:

a) Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Hrastovsko, Hrastovsko

Dobrovoljno vatrogasno društvo Hrastovsko osnovano je 01. siječnja 1923. godine, osnivači su bili Jakob Marić, Ivan Kosec, Mato Novak, Ivan Gotić i Antun Vidović te je u samom početku Društvo brojilo 9 članova. Godine 1936. taj broj se povećava na 16, a 1937. oformljena je i prva limena glazba unutar Društva. U to vrijeme nabavlja se i prva zaprežna vatrogasna pumpa. Nakon II. svjetskog rata Društvo se omasovljuje, a prvi značajni projekt je izgradnja prvog vatrogasnog doma 1959. godine u sadašnjoj Selskoj ulici. Te godine Društvo dobiva i prvu zastavu te novu motornu pumpu. Tijekom povijesti Društvo je imalo omladinsku mušku i žensku ekipu, te muško i žensko natjecateljsko odjeljenje. Njihove aktivnosti se stišavaju u drugoj polovici 70-tih godina, a ponovno okupljanje u pomlađenom sastavu biva pokrenuto 1983. godine. Godine 2013. obilježena je 90-ta obljetnica Društva te je u mjesnoj crkvi Sv. Ane posvećena nova zastava, te je održan veliki mimohod ulicama mjesta na kojem je sudjelovalo 150 vatrogasaca iz nekoliko županija. Danas DVD Hrastovsko broji 54 člana od kojih 10 članova vatrogasnog podmlatka, 10 vatrogasne mladeži, 13 pričuvnih članova, 4 pomažuća te 6 izvršnih i 11 operativnih od kojih je čak 6 žena. Od 2020. godine Društvo organizira i radionice za djecu kako bi se animirala djeca iz samog mjesta, ali i drugih društava. Osim uvježbavanja natjecateljskih ekipa, seniora, mladeži i djece, uvode se i interna operativna osposobljavanja kako bi spremnost članova operativne postrojbe bila što veća.

b) Rukometnom klubu  LUDBREG , Ludbreg

Rukometni Klub « LUDBREG » osnovan je davne 1972. godine i prošle godine bilježi 50 godina uspješnog rada i djelovanja. Seniorska ekipa ovog Kluba svoju natjecateljsku polusezonu završila je među 3 prvoplasirane ekipe 2. Hrvatske lije Sjever s velikim izgledima za viši rang natjecanja. U sklopu ovog sportskog kolektiva djeluje odnosno trenira nekoliko uzrasnih skupina i to U-9, U-11,O-17. Svi zajedno nastupaju u 1. HRL u svojim kategorijama. Rukometni klub ukupno u svim kategorijama broji 64 igrača, ima 4 licencirana trenera te ostala tijela Kluba.

ZAHVALNICE GRADA LUDBREGA dodjeljuju se:

JADRANKI DRAGANIĆ iz Ludbrega

Jadranka Draganić rođena je u Koprivnici, većinu radnog vijeka provela je u poduzeću “Oprema” Ludbreg, a danas je aktivna penzionerka. Od malih nogu sklona je slikanju te izradi ručnih radova raznih profila. Dugogodišnja je članica Udruge “Žene iz Centra svijeta” te je prisutna i vrlo aktivna na svim radionicama, nastupima, izložbama te odlascima na manifestacije u druge gradove. Vodila je različite radionice u organizaciju Udruge za vrtićku i školsku djecu te odrasle članice. Imala je nekoliko izložbi svojih radova, a uvijek je aktivna i kod priprema ostalih izložbi u organizaciji Udruge.Članica je humanitarne udruge “Narcisa” gdje obnaša dužnost dopredsjednice, svojim radom i idejama pomaže u aktivnostima te se zalaže za uključivanje žena u lokalnu zajednicu. Članica je Likovnog udruženja Ludbreg, a slikanjem se aktivno počela baviti prilikom provođenja projekta “Živimo zajedno, starimo kvalitetno” te od tada sudjeluje na mnogim zajedničkim izložbama i humanitarnim likovnim kolonijama. Također je i članica Udruge “Život” u čiji rad je također aktivno uključena, a posebno prilikom organizacije manifestacije “od zrna do pogače”.

IVANI KAPUSTA iz Ludbrega

Ivana Kapusta rođena je 1985. godine, a s nepunih 6 godina, kao Ivana Kovačić, postala je članica dječje folklorne skupine KUD-a “Anka Ošpuh”. Odrastanjem je prešla u veliki folklorni ansambl, plesala je i u ritmičkoj skupini, ali je svoju ljubav u kulturnom amaterizmu pronašlu u radu s najmlađima. Više od 20 godina volonterski vodi dječje plesne skupine KUD-a “Anka Ošpuh”, a trenutno ima 7 skupina s ukupno 120-tak djece i mladih u uzrastu od 3-19 godina. Ivana se, i nakon 20 godina, angažira na 7 plesnih proba tjedno, pokazuje razumijevanje za grupne i individualne sposobnosti najmlađih, stimulira ih na zajednički rad i druženje, ljubav prema glazbi i plesnom pokretu. Sudjeluje u organizaciji svih događanja dječjih skupina u našemu gradu, kao i na brojnim domaćim i međunarodnim natjecanjima, smotrama i festivalima dječjeg plesa. Zbog više od 20 godina ulaganja svog slobodnog vremena u rad s najmlađima promociju kulturnog amaterizma, ljubavi prema glazbi i plesnom pokretu, Ivana ima značajnu ulogu u stvaranju jedne pozitivne, društveno, kulturno i obrazovno korisne aktivnosti za djecu i mlade grada Ludbrega i okolnih općina. Brojnost djece u plesnim skupinama, te brojna gostovanja, osvojene medalje i pehari, a nadasve radost na dječjim licima dok se druže, igraju i razvijaju svoje plesne potencijale, istovremeno putujući i upoznavajući domovinu i svijet, dokaz su da Ivana sa svojim suradnicima radi neumorno, vrijedno i s ljubavlju.

MARIU LOHAJNERU iz Ludbrega

Mario Lohajner rođen je 1975. godine, osnovnu školu pohađao je u Ludbregu te kasnije Elektrostrojarsku školu Varaždin te Fakultet elektrotehničke i računarstva u Zagrebu. Već kao osnovnoškolac postao je član Radiokluba Ludbreg u Zajednici tehničke kulture. Osim kao dio tima mladih tehničara konstruktora, bio je aktivan i kao natjecatelj u amaterskoj goniometriji. U vremenu kad većina odraslih građana svoje vrijeme koristi za osobni dobitak, Mario je nesebičan i pouzdan suradnik i član Zajednice tehničke kulture i uvijek nezamjenjiv dio svake organizacije natjecanja u amaterskoj radiogoniometriji kao organizator, suradnik i izvršitelj. Uvijek je nesebično, volonterski ulagao svoje vrijeme u mlade, zajednicu i društvo te konstruktivno i kooperativno djelovao na sve članove zajednice te takvim stavom utjecao i na opći interes mladih za programiranjem, robotikom i radiokomunikacijama. Nezamjenjiv je njegov doprinos radu s djecom, ali još više stručna podrška svim projektima u segmentu elektronike, robotike i programiranja. Njegovim angažmanom, upornošću i zalaganjem pomagao je učenicima u polju tehničke kulture u postizanju zavidnih rezultata na natjecanjima znanja u području tehničke kulture. Posebno treba istaći njegovo postignuće u mentorstvu osvajača Oskara znanja – prestižne nagrade Ministarstva obrazovanja. U ovoj školskoj godini voditelj je sekcije robotike u ZTKL gdje trenutno u mentorstvu ima 4 učenika koje sprema za natjecanja.

TEREZIJI ŠERCER iz Velikog Bukovca, Dravska 19B

Terezija Šercer rođena je 1946. godine u Novakovcu. Osnovnu školu završila je u Podturnu, te je nakon toga upisala glazbenu školu u Varaždinu. U zborsko pjevanje u Ludbregu uključila se 1978. godine kao članica ženskog pjevačkog zbora KUD-a “Anka Ošpuh “, a osnivanjem MPZ-a “Podravina” aktivno se uključuje u rad od samih početaka. Stoga je danas najstarija članica ovog Zbora, još uvijek vrlo predana i posvećena radu u Zboru. Kod toga treba istaći da živi u Velikom Bukovcu i da je sve ove godine redovito dolazila na probe i nastupe u Ludbreg i to raznim prijevoznim sredstvima. Njezina prisutnost i velika motiviranost poticaj je mlađim članovima da ustraju i nastave tradiciju zborskog pjevanja kao što je to ona godinama radila. S obzirom na njezino glazbeno obrazovanje znala je i samostalno voditi probe i nastupe Zbora ukoliko nije bilo voditelja. Za nju se može reći da je i kroničar ovog Zbora s obzirom da svaki i najmanji nastup zabilježi u svoj dnevnik. Njezin angažman u zborskom pjevanju punih 45 godina doprinio je amaterskom zborskom pjevanju i razvijanju glazbene kulture u Gradu Ludbregu. Za svoj dugogodišnji uspješan rad na širenju i razvijanju kulturno-umjetničkog amaterizma i hrvatske kulture, 2014. godine primila je diplomu Hrvatskog sabora kulture.

Priznanja će dobitnicima biti uručena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća koja će se održati 19. ožujka u 11 sati u dvorani CZKIDN.

error: Sadržaj je zaštićen !!
Skip to content