Gradski su vijećnici na jučer održanoj sjednici donijeli Odluke o pomoći u tijeku epidemije koronavirusa (Covid-19). Javni poziv bit će objavljen u petak 17. travnja. 

U svrhu pomoći gospodarstvu i građanima s područja Grada Ludbrega u prevladavanju poteškoća uzrokovanih epidemijom koronavirusa (COVID-19), Grad Ludbreg uvodi sljedeće mjere pomoći:

 1. Pravne osobe može se potpuno ili djelomično osloboditi plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti

 2. Fizičke osobe vlasnike odnosno korisnike nekretnina može se potpuno ili djelomično osloboditi plaćanja komunalne naknade

 3. Zakupci poslovnog prostora u vlasništvu Grada Ludbrega mogu se u potpunosti osloboditi plaćanja zakupnine poslovnih prostora

 4. Grad Ludbreg će od 01. travnja 2020. godine, pa do početka redovnog rada vezanog uz prijem djece u svim dječjim vrtićima na području Grada Ludbrega osigurati iznos sufinanciranja u iznosu od 800,00 kuna po djetetu na bazi broja djece u ožujku mjesecu te će eventualno nedostatna sredstva za podmirivanje nužnih troškova uz korištenje mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje osigurati u Proračunu Grada Ludbrega

 5. Za vrijeme obustave nastave u školama u razdoblju od 16.03.2020. godine do obustave mjere, roditelji se oslobađaju obveze plaćanja programa produženog boravka

 6. Jednokratnu novčanu pomoć mogu primiti fizičke osobe koje se uslijed epidemije koronavirusa (COVID-19) prijave na Hrvatski zavod za zapošljavanje kao nezaposlene osobe

 7. Plaćanja fiksnog dijela odvoza otpada mogu se osloboditi fizičke osobe koje se uslijed epidemije koronavirusa (COVID-19) prijave na Hrvatski zavod za zapošljavanje, do obustave mjera

 8. Pomoć najugroženijim sektorima poljoprivrede uslijed epidemije koronavirusa (COVID-19) mogu dobiti: cvjećari, proizvođači bobičastog voća, proizvođači presadnica povrća

 9. Pomoć sektoru ugostiteljstva razmjerno iznosu uplaćenog poreza na potrošnju koji su uplatili tijekom siječnja i veljače 2020. godine

 10. Pomoć obrtima i mikro subjektima malog gospodarstva koji su sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske obustavili svoj rad s danom 19. ožujka 2020. godine

 11. Pomoć obrtima i mikro subjektima malog gospodarstva koji se mogu osloboditi plaćanja odvoza otpada ukoliko su sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske obustavili svoj rad s danom 19. ožujka 2020. godine

Korisnici mjera pomoći mogu biti pravne osobe koje ispunjavanju sljedeće uvjete:

 • Koji uredno ispune obrazac zahtjeva

 • Koji posluju na području Grada Ludbrega

 • Koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu

 • Koji imaju podmirene obveze prema Gradu Ludbregu do 31. prosinca 2019. godine

 • Nad kojima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije i koji trenutno nije u blokadi

 • Koji su se prijavili za dobivanje Potpore za poduzetnike u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19) a koje su raspisane na nacionalnoj razini

 • Korisnici za koje povjerenstvo utvrdi da ispunjavaju sve uvjete koje će raspisati Gradonačelnik Javnim pozivom

Uvjeti za dobivanje pomoći za fizičke osobe:

 • Ispunjena prijavnica u evidenciji nezaposlenih

 • Ispunjeni obrazac zahtjeva za novčanom naknadom

 • Preslika kartice tekućeg računa banke

– Rashodi proračuna smanjeni su za 2,5 milijuna kuna. Kod rebalansa rashodovne strane proračuna ostvarene su uštede na plaćama zaposlenih u gradskoj upravi i plaćama proračunskih korisnika, na troškovima naknada za rad u vijećima i odborima, troškovima reprezentacije, troškovima promidžbe i informiranja, troškovima javnih manifestacija, a značajno su smanjeni i izdaci za izgradnju infrastrukture i kupnju zemljišta. Tim uštedama osigurana su sredstva pomoći gospodarstvu i građanima sukladno Odlukama Grada Ludbrega. Tako su javne potrebe iz socijalne skrbi povećane za 400.000 kuna, a javne potrebe za poduzetništvo i turizam za 1.782.579 kuna, od čega za poduzetništvo 499.000 kuna, za poljoprivredu 330.000 kuna, a za financiranje EU projekata 1.283.579 kuna – pojasnio je gradonačelnik Dubravko Bilić te dodao kako je cilj usmjeriti mjere prema svim kategorijama radnoga stanovništva.

– Ovim mjerama pridružujemo se borbi u očuvanju ranih mjesta i želimo pokušati pomoći obrtnicima da prežive ovo teško razdoblje. Osigurali smo i dodatnih 200-tinjak tisuća kuna pomoći za sve naše sugrađane koji ostanu bez posla u ovoj situaciji. Predvidjeli smo u tom slučaju isplatu jednokratnih novčanih pomoći. Za njih smo također predvidjeli oslobođenje plaćanja komunalne naknade i plaćanja fiksnog dijela odvoza otpada – kaže gradonačelnik.