);
Dužnost gradonačelnika Dubravko Bilić od sada obnaša volonterski, plaću ostvaruje u Hrvatskom saboru

Dužnost gradonačelnika Dubravko Bilić od sada obnaša volonterski, plaću ostvaruje u Hrvatskom saboru

Na jučer održanoj sjednici gradskog vijeća donesena je Odluka o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Ludbrega za korištenje službenog vozila. Naime, ludbreški gradonačelnik odnedavno obnaša i dužnost saborskog zastupnika. Time ostvaruje plaću i sva prava iz radnog odnosa u Hrvatskom saboru, dok će dužnost gradonačelnika obavljati volonterski bez primanja naknade za rad.

Pravilnikom o korištenju službenih automobila i mobilnih telefona propisano je da gradonačelnik ima  pravo na korištenje službenog automobila Grada Ludbrega 24 sata dnevno. S obzirom na novu okolnost, da gradonačelnik istovremeno obavlja dvije javne dužnosti predlaže se da mu se omogući korištenje službenog vozila Grada Ludbreg i za službene obveze u svojstvu zastupnika u Hrvatskom saboru.

– Mišljenjem Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koje je izdato dužnosniku koji također obnaša dvije javne dužnosti, gradonačelnika i zastupnika u Hrvatskom saboru određeno je da dužnosnik može koristiti službeno vozilo Grada za dolazak u Zagreb, iako u Zagrebu ima službene obveze isključivo u svojstvu zastupnika u Hrvatskom saboru, ali pod uvjetom da mu Gradsko vijeće da suglasnost za takvo korištenje službenog vozila – objašnjeno je na sjednici Gradskog vijeća.

error: Sadržaj je zaštićen !!
Skip to content