Već više od jednog stoljeća ljudi širom svijeta obilježavaju 8. ožujak kao Dan žena.

Međunarodni dan žena nastao je iz radničkog pokreta 1908. godine kada je 15.000 žena marširalo New Yorkom zahtijevajući kraće radno vrijeme, bolju plaću i pravo glasa. Upravo je Socijalistička stranka Amerike proglasila prvi Dan žena, godinu dana kasnije.

Ideja da se taj dan učini međunarodnim potekla je od žene zvane Clara Zetkin. Ideju je predložila 1910. godine na međunarodnoj konferenciji radnih žena u Kopenhagenu. Tamo je bilo 100 žena iz 17 zemalja, koje su se na njezin prijedlog složile jednoglasno.

Prvi put je proslavljen 1911. godine u Austriji, Danskoj, Njemačkoj i Švicarskoj. Stogodišnjica obilježena je 2011. godine, tako da ove godine slavimo 110. Međunarodni dan žena.

Međunarodni dan žena postao je služben 1975. godine kada su ga počele slaviti Ujedinjene nacije (UN). Prva tema koju je UN (1996.) usvojio bila je “Proslava prošlosti, planiranje budućnosti”. Ovogodišnja tema „Snažne smo: Žene u prvim redovima borbe protiv koronavirusa” nastoji podići svijest o situaciji u kojoj su se žene našle tijekom koronakrize. Žene su predvodnice u borbi protiv pandemije koronavirusa, među ostalim i zato što prevladavaju u zdravstvenom sektoru.

Međunarodni dan žena postao je datum kojim se slavi napredak žena u društvu, politici i ekonomiji.

Drage žene, nek vam je sretan vaš dan! 🙂