Dječji vrtić “Radost” koji je u vlasništvu Grada Ludbrega u velikim je radovima zahvaljujući kojima će 2020. godine biti zadovoljeni svi kriteriji i standardi koji se pred ustanove takve vrste i stavljaju.

– Riječ je o projektu kojeg realiziramo preko ruralnog fonda i vrijedan je oko 3,5 milijuna kuna. Ulazimo u završnu fazu, počeli smo sa zidanjem kako bismo prije zime odradili sve potrebno. Projektom će naš vrtić dostići sve standarde koji se od njih zahtijevaju, podižemo kvalitetu usluga, ali ne samo ovim dograđivanjem već i drugim sadržajima koje nudimo mladim Ludbrežankama i Ludbrežanima, kao i njihovim roditeljima. Nadam se da će korisnici dječjeg vrtića biti zadovoljni svime što smo uložili ovih godina u poboljšanje uvjeta za boravak djece u dječjim vrtićima – rekao je gradonačelnik Dubravko Bilić.

Tijekom prošle i ove godine u Dječji vrtić Radost uložena su znatna financijska sredstva kroz razne projekte.

– Asfaltiranjem prilaza dječjem vrtiću zaključili smo projekt u sklopu kojeg smo garaže prenamijenili u prostore koje mogu koristiti djeca. Kod nas je 90 posto djece obuhvaćeno predškolskim odgojem, dok je hrvatski prosjek 60 posto. Vjerujem kako smo stvorili cjelokupnu atmosferu koju roditelji prepoznaju i da će ta brojka od 90 posto još i rasti. Cilj UNICEF-a je da sva djeca, odnosno njih 100 posto budu obuhvaćeni predškolskim odgojem jer djeca koja najvažnije godine prođu kroz vrtić imaju prednost pred djecom koja dođu samo sa malom školom – rekao je gradonačelnik Bilić te dodao kako je u znanju moć. – Svi koji ulažu u znanje kasnije će ubirati plodove. Došlo je doba kada se znanje više cijeni i nadamo se da će generacije djece koja stasaju i školuju se, a svoj put su započeli u ludbreškim vrtićima biti uspješni mladi građani Europe jednoga dana i na taj način pomoći i samome Ludbregu da se razvija dalje – rekao je gradonačelnik Bilić.

U ludbreškim vrtićima djeca tako mogu pohađati razne programe, učenje stranih jezika, razvijanje motorike.Na području Grada djeluju tri vrtića, jedan gradski te dva privatna vrtića no Jedinica lokalne samouprave sufinancira boravak djece u sva tri vrtića.