Rotaryjancima se na novčanim nagradama u ime svih nagrađenih zahvalila Ludbrežanka Sandra Špoljarić. Sandra je jedna osebujna osoba s puno izvršenih, ali i planiranih životnih ciljeva koje tek treba ostvariti.

-Po zvanju sam magistra primarne edukacije s pojačanim modulom informatike. Studij sam završila u Zagrebu, ali nisam radila u struci jer mi se pružila prigoda, preko poznanice, raditi u Engleskoj kao dadilja. Taj posao radila sam u Londonu dvije i pol godine u obitelji koja me poštivala te cijenila moje profesionalno zvanje. S članovima te miješane obitelji (majka djeteta je Engleskinja, a otac Hrvat) imala sam prilike i putovati, a osim rada na odgoju djeteta podučavala sam i hrvatski jezik. – rekla je Sandra.

Iako joj je u Londonu bilo ugodno i financijski isplativo, Sandra je odlučila ostvariti svoj novi cilj.

– Svjesnost o prirodi takvog posla koja je dugoročno neodrživa u životu mlade osobe navela me na promišljanje o ulaganju u daljnju edukaciju pa sam zarađenim novcem krenula na postdiplomski studij u Njemačku. Prijavila sam se na internacionalni studij MA Childhood Studies and Children’s Rights (Prava djece) u Potsdam. Puno mi je pomogla preporuka mog bivšeg profesora Predraga Oreškog kao i preporuke ljudi kod kojih sam neformalno radila pa sam nakon 20 mjeseci u prigodi steći još jednu diplomu. Prije odlaska na studij u Njemačku puno sam volontirala u Hrvatskoj, a volontiranje se u inozemstvu posebno cijeni i priznaje kao radno iskustvo. Stečeno zvanje i iskustva omogućila su mi da poslove izvođenja nastave s djecom hrvatskih građana započnem u Berlinu koji se izvodi prema programu Ministarstva znanosti i obrazovanja RH. – pojasnila je Sandra.

I dok mnogi naši studenti pomoću Erasmus+ programa na edukacije odlaze iz Hrvatske, Sandra je kao ‘njemačka studentica’ došla raditi u Hrvatsku.

-Vratila sam se u Hrvatsku prošle godine preko Erasmus+ projekta nakon kojeg sam bila zaposlena kao stručna suradnica za rad s djecom u Isusovačkoj službi za izbjeglice (JRS – kojoj je na čelu ravnatelj p. Tvrtko Barun, SJ) u Prihvatilištu za tražitelje azila u Zagrebu. Radila sam na programu ‘Child Friendly Space/Sigurno mjesto za djecu’ u suradnji s Unicef-om. Zajedničkom inicijacivom i suradnjom s kolegicama Miom Kevo i Petrom Žukina napisala sam priručnik ‘Rad s djecom i izbjeglicama’ na hrvatskom i engleskom jeziku koji je bio inspiriran na temelju vrijednog iskustva rada s djecom izbjeglicama i maloljetnicama bez pratnje – ponosno ističe Sandra. Iz svega navedenog vidljivo je da se Sandra kroz cjeloživotnu edukaciju s mnogobrojnim ciljevima probijala u vlastitoj režiji. Na kraju razgovora pitali smo našu Ludbrežanku mogu li njezina znanja i sposobnosti biti od koristi i za naš grad.

-Oduvijek sam voljela raditi s djecom pa ću svoja buduća profesionalna zvanja usmjeravati u osnaživanje i educiranje djece i mladih u okviru njihovih prava ma gdje god se nalazila. Dostupna sam za edukacije radionice, webinare i slične projekte ne samo u većim gradovima nego u svim sredinama gdje se ukaže potreba. Grad Ludbreg kao sudionik akcije ‘Grad – prijatelj djece’ zasigurno je mjesto u kojem ću moći dati svoj osobni doprinos. Na kraju želim se zahvaliti svojoj obitelji i prijateljima koji su me sve ovo vrijeme podržavali i hrabrili. – završila je Sandra.