Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je, nakon dvije godine čekanja, natječaj za provedbu tipa operacija 7.4.1. za koji je osigurano 50 milijuna eura. Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 18. travnja 2017. do 18. svibnja 2017. godine. Javiti se mogu jedinice lokalne samouprave, kao i trgovačka društva u njihovom većinom vlasništvu, javne ustanove neprofitnog karaktera čiji su JLS osnivači, zatim udruge, vjerske zajednice i lokalne akcijske grupe te prijaviti prijaviti projekte izgradnje vatrogasnog doma, društvenog doma/kulturnog centra, planinarskog doma i skloništa, turističkog informativnog centra, dječjeg igrališta, sportske građevine, vrtića. Izmjenama pravilnika o provedbi mjere 7 moguće je s područja grada ili općine prijaviti samo dva projekta. Grad Ludbreg, usprkos toj činjenici prijavit će četiri projekta – Dječji vrtić Radost (3,5 milijuna kuna), Centar za kulturu i informiranje (kino dvorana, koncernta dvorana – 9,3 milijuna kuna), Vatrogasni dom Ludbreg (1,5 milijuna kuna) i Dječje igralište Ludbreg (630.000 kuna).

– Mi smo već dvije godine spremni za ovaj natječaj koji se jako dugo odugovlačio. Mijenjali su se pravilnici, došlo je do promjena koje umanjuju šanse svim gradovima i općinama, šanse za dobivanje sredstava. Projekti će biti vrednovani po kvaliteti, dva najkvalitetnija projekta moći će biti financirana iz ovoga fonda. Kad znate da u Hrvatskoj ima preko 580 gradova i općina od kojih je petstotinjak prihvatljivo za ovaj natječaj i da svatko može prijaviti po dva projekta to ih je već tisuću, a 50 milijuna eura je u pitanju. Valja svakako imati na umu i da je prosječna vrijednost jednog projekta oko milijun eura. S obzirom da smo pripremili četiri projekta, uložili u njihovu pripremu dosta novaca, moramo ih prijaviti jer teško je sada odlučiti što je najvažnije. Vjerujemo u njihovu izrazitu kvalitetu i nadamo se da ćemo ostvariti potreban broj bodova. – rekao je gradonačelnik Dubravko Bilić.