‘HEP-Operator’ distribucijsko područje ‘Elektra’ Koprivnica koji brine o elektroenergetskom sustavu i opskrbi potrošača električnom energijom za šire ludbreško područje ovih dana počinje s opsežnim radovima u cilju bolje kvalitete napajanja mreže odnosno potrošača Pogona Ludbreg. Radi se o prelasku s pogonskog napona 10 kV na 20 kV. U HEP-u ističu kako su već dulje vrijeme  objekte i postrojenja pripremali za napon 20 kV, a u trafostanice sustavno ugrađivali suvremene preklopive transformatore. Naime, na ludbreškom području dosad je mreža bila preopterećena, pa su se javljali veliki padovi napona u dalekovodima. Prijelazom na 20 kV poboljšava se prijenos energije što znači sigurniju i kvalitetniju opskrbu građani potrošača, kućanstava i gospodarskih subjekata u Ludbregu i široj ludbreškoj okolici. Istovremeno će se za gotovo četiri puta umanjiti gubici energije u distribucijskoj mreži koji su se javljali zbog velikih padova napona, a prijenosna moć mreže dvostručiti.                                                           

Radovima će biti obuhvaćena sva naselja koja se napajaju preko trafostanice Selnik odnosno naselja Ludbreg, Sigetec, Slokovec, Apatija, Poljanec, Selnik, Križovljan, Martijanec, Sudovčina, Vrbanovec, Gornji Martijanec, Hrastovljan, Čićkovina, Madaraševac, Hrženica, Sveti Đurđ, Luka, Komarnica, Obrankovec, Priles, Kapela, Dubovica, Veliki Bukovec, Mali Bukovec, Županec, Novo Selo, Sesvete, Struga i Karlovec.                                   

Naselja koja sada nisu obuhvaćena prijelazom s 10 na 20 kV doći na red u drugoj fazi prelaska na 20 kV u roku od jedne do dvije godine.                                                        

 Za vrijeme izvođenja radova moraju se isključiti postojeće trafostanice kako bi se mreža prebacila na napon 20 kV što znači da će biti neophodni prekidi napajanja pojedinih dijelova u naseljima tako što će potrošači biti 1-2 sata iskopčani iz mreže što će ‘Elektra’ najaviti prije izvođenja radova. Zbog prelaska na viši napon svi elementi i postrojenja imat će povećana naponska naprezanja, pa može doći do kratkotrajnog ispadanja iz mreže.                                          

Radovi počinju 5. lipnja oko 8 sati, a očekuje se da će završiti do 14. lipnja.