);
15 godina Fonda za potporu teško oboljelih

15 godina Fonda za potporu teško oboljelih

Predstavljanjem na Gradskoj tržnici u Ludbregu, Žene iz Centra svijeta danas su simbolično obilježile 15 godina djelovanja Fonda za potporu teško oboljelih.

Riječ je o humanitarnoj sekciji koja je osnovana u sklopu udruge Žene iz Centra svijeta. FOND je osnovan radi humanitarnih svrha sa zadaćom da teško oboljelim članovima i djeci članova na području Varaždinske županije omogući pružanje pomoći u:

  • kupnji i nabavci lijekova koji nisu na list HZZO
  • plaćanje troškova teških i skupih operativnih zahvata i liječenja čija je cijena znatno iznad redovitih primanja korisnika, tako da pristupanje liječenju, odnosno operaciji korisnika nije moguće bez pomoći sa strane, a za koje nadležni Fondovi odnosno propisi ne priznaju pravo osiguranicima na sredstva za tu namjenu, HZZO
  • nabavci i kupnji ortopedskih pomagala koja su kvalitetnija od onih za koje nadležni Fondovi odnosno propisi priznaju pravo osiguranicima na sredstva za tu namjenu, odnosno za ona pomagala za koja se uopće ne priznaje pravo na sredstva, na teret Fondova za njihovu nabavku ili se priznaje samo djelomično.

Želite li postati članom FOND ili trebate neke podatke o njegovom radu, osoba za kontakt je ANA KATANA 098 – 1710078

error: Sadržaj je zaštićen !!
Skip to content